Skip to content
Personalbild Maria Vännman

Maria Vännman

System developer at ICT Services and System Development Units: System Development

maria.vannman@umu.se

+46 90 786 58 39

Umeå universitet, 901 87 Umeå