Skip to content
Personalbild Marie Kårebrand

Marie Kårebrand

Administrator, finance at Department of Ecology and Environmental Sciences Role/Title: Administrator

marie.karebrand@umu.se

+46 90 786 69 22

Uminova Science Park, plan 3 och KB. E5, Tvistevägen 48 och Linneaus väg 6, 5.041.01 Umeå universitet, 901 87 Umeå