Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Marie Nässen

Works at

Affiliation
Controller at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration
Location
MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå