Skip to content
printicon
Staff photo missing

Marie Nässen

Controller at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration

marie.nassen@umu.se

+46 90 786 57 53

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå