Skip to content
Personalbild Marina Södergård

Marina Södergård

Administrator, finance at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration

marina.sodergard@umu.se

+46 90 786 99 64

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå


Administrator, information at Service Office

marina.sodergard@umu.se

+46 90 786 99 64

Förvaltningshuset, plan 2 östra flygeln Umeå universitet, 901 87 Umeå