Skip to content
printicon
Staff photo Marina Södergård

Marina Södergård

Affiliation

Administrator, finance at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration Role: Directory Co-ordinator

E-mail

marina.sodergard@umu.se

Phone

+46 90 786 99 64

Location

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå