Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Marina Södergård

Marina Södergård

Contact

Works at

Affiliation
Financial administrator at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration Role: Directory Co-ordinator
Location
MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as administrator at Service Office
Location
Förvaltningshuset, plan 2 östra flygeln Umeå universitet, 901 87 Umeå