Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Martin Eriksson

Martin Eriksson

Works at

Affiliation
Affiliated as other position at Enheten för ekonomisk historia
Location
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd, (Rum: A4 10 13) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Scandia, Lund: Scandia 2021, Vol. 87, (1) : 38-60
Andersson-Skog, Lena; Eriksson, Martin
Historisk Tidsskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2021, Vol. 141, (1) : 135-137
Eriksson, Martin
Forum navale, Stockholm: Sjöhistoriska Samfundet 2021, Vol. 77 : 151-153
Eriksson, Martin
Umeå papers in economic history, 48
Andersson-Skog, Lena; Eriksson, Martin
Umeå papers in economic history, 47
Andersson-Skog, Lena; Eriksson, Martin; Sabo, Josefin
Forum navale, Stockholm: Sjöhistoriska Samfundet 2020, Vol. 76 : 98-116
Eriksson, Martin
Business History
Eriksson, Martin; Andersson-Skog, Lena; Sabo, Josefin
Intergenerational Justice Review, Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen 2020, Vol. 6, (2) : 40-51
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa; Mumford, Ann
1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet 2019 : 13-17
Eriksson, Martin
International Journal of Maritime History, Sage Publications 2019, Vol. 31, (4) : 842-859
Eriksson, Martin
Hur kan skattesystemet förändras?: Fackliga och politiska inspel, Stockholm: Arena Idé och Kommunal 2019 : 10-29
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
Forum navale, Stockholm: Sjöhistoriska Samfundet 2018, Vol. 74 : 124-146
Eriksson, Martin
Journal of Transport History, Sage Publications 2017, Vol. 38, (2) : 232-250
Eriksson, Martin
FairTax: Working Paper Series, 11
Eriksson, Martin; Gunnarsson, Åsa
Nordic Tax Journal, De Gruyter Open 2017, Vol. 1, (1) : 89-99
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
FairTax: Working Paper Series, 08
Gunnarsson, Åsa; Eriksson, Martin
Journal of Transport History, Sage Publications 2016, Vol. 37, (1) : 27-44
Eriksson, Martin
Umeå papers in economic history, 45/2016
Eriksson, Martin
CERUM Working Paper, 95
Westin, Lars; Eriksson, Martin
Enterprise & society, Cambridge University Press 2015, Vol. 16, (3) : 556-579
Eriksson, Martin
Business History, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 57, (6) : 903-918
Eriksson, Martin
Firms' location selections and regional policy in the global economy, Tokyo: Springer-Verlag Tokyo Inc. 2015 : 141-161
Westin, Lars; Eriksson, Martin
Enterprise & society, Oxford University Press 2014, Vol. 15, (2) : 285-306
Eriksson, Martin
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2013, Vol. 133, (4) : 747-748
Eriksson, Martin
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 38, (3) : 367-386
Eriksson, Martin; Westin, Lars
Färjefart: historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige, Åbo: Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi 2012 : 65-81
Eriksson, Martin
Journal of Transport Geography, Elsevier 2012, Vol. 24 : 182-188
Eriksson, Martin; Pettersson, Thomas
Geografiska Notiser, Stockholm: Geografilärarnas riksförening 2011, Vol. 69, (1) : 21-26
Eriksson, Martin
Jahrbuch für Regional Wissenschaft, Heidelberg: Springer 2011, Vol. 31, (2) : 173-184
Eriksson, Martin
Norrbotten 2011, Luleå: Norrbottens hembygdsförbund: Norrbottens museum 2011 : 212-223
Eriksson, Martin
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2010, (1) : 97-111
Eriksson, Martin
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-press 2010, (2010-08-30)
Eriksson, Martin; Pettersson, Thomas; Andersson-Skog, Lena
Social Capital and Development Trends in Rural Areas, CERUM, Umeå 2008 : -
Eriksson, Martin
Occasional Papers in Economic History, No. 11, 2006
Eriksson, Martin