"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Mattias Abrahamsson

Works at

Affiliation
Test developer at Department of Applied Educational Science Section: Floor 5
Location
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Umeå: Umeå universitet 2015
Lind Pantzare, Anna; Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; et al.
Ämnesproven 2012 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket 2013 : 32-44
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.
Umeå; Stockholm: Umeå universitet; Skolverket 2013
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.
Umeå: 2013
Almarlind, Pia; Abrahamsson, Mattias
Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket 2012 : 28-43
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.
The 13th annual AEA-Europé Conference, Berlin, Germany, November 8-10 november, 2012
Almarlind, Pia; Abrahamsson, Mattias
ISBN:978-91-86529-36-9
Åström, Maria; Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; et al.