Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 January 2021)

printicon
Staff photo Mikael Lundmark

Mikael Lundmark

Contact

E-mail
Location
A, Humanisthuset, HE132 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: Religious Studies and Theology Role: Student counsellor
Affiliation
Associate professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: Religious Studies and Theology Role: Student counsellor
2020
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 189-216
Lundmark, Mikael
2019
Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 509-537
Lundmark, Mikael
2019
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, Vol. 41, (2) : 141-158
Lundmark, Mikael
2018
Att öppna ett slutet rum. Självård och ecklesiologi, Stockholm: Verbum Forlag 2018 : 169-194
Lundmark, Mikael
2017
Umeå: Umeå universitet 2017
Lundmark, Mikael
2016
Research in the Social Scientific Study of Religion: Volume 27, Brill Academic Publishers 2016 : 1-23
Lundmark, Mikael
2015
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, Vol. 37, (1) : 54-83
Lundmark, Mikael
2014
Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Andra upplagan., Studentlitteratur AB 2014 : 237-266
Lundmark, Mikael
2010
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, Brill Academic Publishers 2010, Vol. 32, (1) : 27-68
Lundmark, Mikael
2007
Nursing Ethics, Vol. 14, (6) : 767-780
Lundmark, Mikael
2006
Journal of Clinical Nursing, Oxford: Blackwell Scientific 2006, Vol. 15, (7) : 863-874
Lundmark, Mikael