"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Monica Burman

My main fields of research and teaching is criminal law, men's violence against women and gender and law.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Unit of Police Work
Location
Beteendevetarhuset (BET), Vindarnas torg 1, 3:F1:2 Umeå universitet, Gods F, 907 36 Umeå
Umeå: Umeå University 2024
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
Journal of Language and Sexuality
Rostami, Arian; Burman, Monica; Ghazinour, Mehdi; et al.
Tidsskrift for kjønnsforskning, Oslo: 2023, Vol. 47, (2-3) : 113-129
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2023, Vol. 10, (1) : 1-17
Rostami, Arian; Burman, Monica; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Burman, Monica; et al.
Kartläggning av jämställdheten i det samiska samhället, Kiruna: Sametinget 2021 : Bilaga 6-
Burman, Monica
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Öhman, Ann; Burman, Monica; Carbin, Maria; et al.
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference, Taylor & Francis Group 2019 : 135-166
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
The Yearbook of Polar Law, Brill | Nijhoff 2018, Vol. 9, (1) : 53-78
Burman, Monica; Svensson, Eva-Maria
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 194-215
Burman, Monica
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
Svensk juristtidning 100 år, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 162-175
Burman, Monica
Canadian Journal of Women and the Law, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 28, (1) : 152-181
Burman, Monica
Women's Studies: International Forum, Vol. 46 : 88-95
Burman, Monica
Women's Studies: International Forum, Vol. 46 : 81-82
Burman, Monica; Öhman, Ann
Argumentation i nordisk straffrätt, Stockholm: Norstedts Juridik 2013 : 9-30
Burman, Monica
Kvinnor och barn i rättens gränsland: SOU 2012:45 Betänkande av utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning., Stockholm: Fritzes 2012 : 55-75
Burman, Monica
Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2011 : 279-298
Burman, Monica
Festskrift till Per Ole Träskman, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2011 : 102-113
Burman, Monica
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 385-403
Burman, Monica
Göteborg: Makadam Förlag 2011
Svensson, Eva-Maria; Andersson, Ulrika; Braekhus, Hege; et al.
Rethinking rape law: international and comparative perspectives, Oxon and New York: Routledge 2010 : 196-208
Burman, Monica
Violence against Women, Sage Publications 2010, Vol. 16, (2) : 173-188
Burman, Monica
Svensk Juristtidning, Uppsala: IUSTUS 2009, (7) : 774-780
Burman, Monica
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2009, Vol. 54 : 29-50
Burman, Monica
Exploiting the limits of law: a Swedish feminist challenge to pessimism, Routledge 2007 : 89-104
Burman, Monica
Brottsoffer : ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Burman, Monica
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005, Umeå: Umeå universitet 2006 : 303-316
Burman, Monica; Ågren, Karin
Juridisk Tidskrift, Vol. 16 (2004/2005) : 133-144
Burman, Monica
Brottsoffermyndigheten, Umeå 2004
Burman, Monica; Wiberg, Anna
Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, Vol. 101, (2) : 20-38
Burman, Monica; Svensson, Eva-Maria; Ågren, Karin
Integration of Gender Perspectives in Law Education – Challenges, Experiences and Recommendations: The 2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education, Zurich 12-15th September 2000
Burman, Monica
Integration of Gender Perspectives in Law Education – Challenges, Experiences and Recommendations: The 2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education, Zurich 12-15th September 2000
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Ågren, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 6
Burman, Monica; Norborg, Gudrun; Ågren, Karin
Konferensrapport från Nordisk konferens om brottsofferfond, TemaNord 2001:587
Burman, Monica
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning
Burman, Monica
Iustus, Uppsala 2001
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
Lärares liv - vision och verklighet: universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001
Burman, Monica; Nordborg, Gudrun; Ågren, Karin
Brottsoffermyndigheten, Umeå 2000
Burman, Monica; Mikaelsson, Julia
Visioner & verklighet. Idéer om juristutbildningens framtid. Intervjuer med juridikstuderande.: Arbetsrapport, Högskoleverket, Stockholm 1999 : 11-17
Burman, Monica
'Women’s Worlds 99: 7th International Interdisciplinary Congress on Women: Tromsø, Norway 20-26 juni 1999
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Nordborg, Gudrun; et al.
Utbildning i förändring : universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997: Konferensrapport
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Persson, Erik

Research projects

1 January 2021 until 31 December 2024