Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Monica Burman

Monica Burman

Jag undervisar och forskar främst om straffrätt, mäns våld mot kvinnor samt genus och rätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Beteendevetarhuset (BET), Vindarnas torg 1, 3:F1:2 Umeå universitet, Gods F, 907 36 Umeå

Rätt, genus och samhälle är kärnan i min forskning om mäns våld mot kvinnor. Ambitionen med forskningen är att belysa hur juridiken hänger ihop med olika maktstrukturer i samhället, bland annat genus och rasism, och hur förståelse och hantering av våldet kan förändras.

Jag leder ett projekt om våld mot samiska kvinnor som granskar hur staten och det samiska samhället tar ansvar för frågan. Jag medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt om våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem som undersöker hälso- och sjukvårdens beredskap och styrning.

Jag är en av två chefredaktörer för open access tidskriften Nordic Journal on Law and Society och sitter i riksstyrelsen för Rädda Barnen.

 

2020
Dette brenner jeg for!: Festskrift till Hege Braekhus 70 år, Bergen: Fagbokforlaget 2020 : 59-84
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2020
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Öhman, Ann; Burman, Monica; Carbin, Maria; et al.
2018
The Yearbook of Polar Law, Brill | Nijhoff 2018, Vol. 9, (1) : 53-78
Burman, Monica; Svensson, Eva-Maria
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 194-215
Burman, Monica
2017
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 4-5
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2016
Canadian Journal of Women and the Law, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 28, (1) : 152-181
Burman, Monica
2016
Svensk juristtidning 100 år, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 162-175
Burman, Monica
2014
Women's Studies: International Forum, Vol. 46 : 88-95
Burman, Monica
2014
Women's Studies: International Forum, Vol. 46 : 81-82
Burman, Monica; Öhman, Ann
2013
Argumentation i nordisk straffrätt, Stockholm: Norstedts Juridik 2013 : 9-30
Burman, Monica
2012
Kvinnor och barn i rättens gränsland: SOU 2012:45 Betänkande av utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning., Stockholm: Fritzes 2012 : 55-75
Burman, Monica
2011
Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2011 : 279-298
Burman, Monica
2011
Festskrift till Per Ole Träskman, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2011 : 102-113
Burman, Monica
2011
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 385-403
Burman, Monica
2011
Göteborg: Makadam Förlag 2011
2010
Rethinking rape law: international and comparative perspectives, Oxon and New York: Routledge 2010 : 196-208
Burman, Monica
2010
Violence against Women, Sage Publications 2010, Vol. 16, (2) : 173-188
Burman, Monica
2009
Svensk Juristtidning, Uppsala: IUSTUS 2009, (7) : 774-780
Burman, Monica
2009
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2009, Vol. 54 : 29-50
Burman, Monica
2007
Exploiting the Limits of Law: A Swedish Feminist Challenge to Pessimism
Burman, Monica
2006
Brottsoffer : ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Burman, Monica
2006
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005, Umeå: Umeå universitet 2006 : 307-316
Burman, Monica; Ågren, Karin
2004
Juridisk Tidskrift, Vol. 16 (2004/2005) : 133-144
Burman, Monica
2004
Brottsoffermyndigheten, Umeå 2004
Burman, Monica; Wiberg, Anna
2003
Retfærd, Vol. 101, (2) : 20-38
Burman, Monica; Svensson, Eva-Maria; Ågren, Karin
2002
Integration of Gender Perspectives in Law Education – Challenges, Experiences and Recommendations: The 2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education, Zurich 12-15th September 2000
Burman, Monica
2002
Integration of Gender Perspectives in Law Education – Challenges, Experiences and Recommendations: The 2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education, Zurich 12-15th September 2000
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Ågren, Karin
2002
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 6
Burman, Monica; Norborg, Gudrun; Ågren, Karin
2001
Konferensrapport från Nordisk konferens om brottsofferfond, TemaNord 2001:587
Burman, Monica
2001
Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning
Burman, Monica
2001
Iustus, Uppsala 2001
Burman, Monica; Gunnarsson, Åsa
2001
Lärares liv - vision och verklighet: universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001
Burman, Monica; Nordborg, Gudrun; Ågren, Karin
2000
Brottsoffermyndigheten, Umeå 2000
Burman, Monica; Mikaelsson, Julia
1999
Visioner & verklighet. Idéer om juristutbildningens framtid. Intervjuer med juridikstuderande.: Arbetsrapport, Högskoleverket, Stockholm 1999 : 11-17
Burman, Monica
1999
'Women’s Worlds 99: 7th International Interdisciplinary Congress on Women: Tromsø, Norway 20-26 juni 1999
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Nordborg, Gudrun; et al.
1997
Utbildning i förändring : universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997: Konferensrapport
Burman, Monica; Mannelqvist, Ruth; Persson, Erik

Forskningsprojekt