Skip to content
printicon
Staff photo Niklas Lundgren

Niklas Lundgren

Senior consultant at ICT Services and System Development Units: Marknad och affärer

niklas.lundgren@umu.se

+46 90 786 74 29 , +46 70 767 74 29

IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå


Affiliated as other position at IT Office

niklas.lundgren@umu.se

+46 90 786 74 29

Förvaltningshuset, Västra flygeln, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå