"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Ragnar Lundström

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Sociology Role: Head of department
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Environmental Education Research, Routledge 2021, Vol. 27, (2) : 279-294
Biström, Elin; Lundström, Ragnar
Comparative Education Review, University of Chicago Press 2021, Vol. 65, (3) : 513-533
Biström, Elin; Lundström, Ragnar
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2021, Vol. 44, (2) : 115-139
Goossen, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Lundström, Ragnar
First Monday, University of Illinois at Chicago University Library 2019, Vol. 24, (5)
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Globalizations, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 15, (4) : 536-549
Lundström, Ragnar
Discourse, Context & Media, Elsevier 2018, Vol. 25 : 98-105
Lundström, Ragnar
First Monday, Vol. 21, (8)
Dahlberg-Grundberg, Michael; Lundström, Ragnar; Lindgren, Simon
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol. 17, (1) : 36-52
Lundström, Ragnar
Environmental Sociology, Taylor & Francis 2015, Vol. 1, (3) : 166-176
Lundström, Ragnar; Räthzel, Nora; Uzzell, David
Journal of Civil Society, Taylor & Francis 2015, Vol. 11, (2) : 154-169
Räthzel, Nora; Uzzell, David; Lundström, Ragnar; et al.
European Journal of Communication, Sage Publications 2013, Vol. 28, (6) : 630-645
Lundström, Ragnar
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 106-122
Lundström, Ragnar
Stockholm: Arvsfonden 2012
Lindgren, Simon; Åberg, Ida; Lundström, Ragnar; et al.
Nya medier och kommunikation: Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 71-86
Lundström, Ragnar
New Media and Society, Vol. 13, (6) : 999-1018
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Mellan arbete och sjukdom: Rapport från forskarseminariet i Umeå 19-20 januari 2011, Stockholm: Försäkringskassan 2011 : 101-109
Lundström, Ragnar
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 67
Lundström, Ragnar
Crime, Media, Culture: An International Journal, Vol. 7, (3) : 313-332
Lundström, Ragnar
Stockholm: LSU 2010
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Malmö: Gleerups 2010
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Social Semiotics, Oxford: Routhledge, Taylor & Fracis 2010, Vol. 20, (3) : 309-324
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Plats att landa: om ungas mötesplatser, Stockholm: SKL/Ungdomsstyrelsen 2009 : 51-78
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar
Computer-Aided Qualitative Research 2009:  [CAQR2009 Proceedings], Utrecht: Merlien Institute 2009 : 68-85
Lindgren, Simon; Lundström, Ragnar