Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 23 November 2020)

printicon

Ulrica Söderlind

Fokus inom forskningen ligger på historisk- och arkeologiska källor rörande måltider och värdskap i olika geografiska områden och tidsperioder.

Works at

Affiliation
Location
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Medusa, Stockholm: Tidskriften Medusa 2020, (2) : 1-10
Söderlind, Ulrica
2018
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2018, Vol. 15, (1) : 45-63
Söderlind, Ulrica
2017
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2017, (1) : 66-80
Söderlind, Ulrica
2016
Till bords med Tore Wretman: om en hovtraktör och måltidens kultur, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2016 : 93-103
Söderlind, Ulrica
2015
Tidskrift i sjöväsendet, Karlskrona: Kungl. Örlogsmannasällskapet 2015, Vol. 3 : 253-272
Söderlind, Ulrica
2015
Personhistorisk Tidskrift, Karlstad: Personhistoriska samfundet 2015, (2) : 177-190
Söderlind, Ulrica
2015
Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Åbo: the Donner Institute for research in Religious and Cultural History 2015, Vol. 26 : 158-180
Söderlind, Ulrica
2015
The SAGE encyclopedia of food issues, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2015 : 966-968
Söderlind, Ulrica
2015
The SAGE encyclopedia of food issues, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2015 : 221-224
Söderlind, Ulrica
2015
The SAGE encyclopedia of food issues, Thousand Oaks, California: Sage Publications 2015 : 1483-1485
Söderlind, Ulrica
2015
Malmö: Universus Academic Press 2015
Söderlind, Ulrica
2014
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2014, Vol. 8, (2) : 180-190
Söderlind, Ulrica
2014
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2014, Vol. 7, (1) : 125-146
Söderlind, Ulrica
2014
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2014, Vol. 97, (2) : 78-103
Söderlind, Ulrica
2013
Mat och dryck: smakprov ur arkiven, Stockholm: Riksarkivet 2013 : 184-200
Söderlind, Ulrica
2012
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2012, Vol. 3, (1) : 170-183
Söderlind, Ulrica
2012
Mat och krig, Stockholm: Armémuseum 2012 : 38-79
Söderlind, Ulrica
2011
Review of Applied Socio-Economic Research, Rumänien: Pro Global Science Association 2011, Vol. 1, (1) : 97-122
Söderlind, Ulrica
2011
Företagsminnen, Bromma: Centrum för näringslivshistoria 2011, (2) : 16-19
Söderlind, Ulrica
2010
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2010
Söderlind, Ulrica
2010
New Jersey: World Scientific 2010
Söderlind, Ulrica
2010
Archaeologia Baltica, Klaipéda: Klaipéda university institute of Baltic sea region history and archaeology 2010, Vol. 14 : 196-204
Söderlind, Ulrica
2010
Familjen Bernadotte: kungligheter och människor, Stockholm: Riksarkivet 2010 : 196-209
Söderlind, Ulrica
2010
Söderlind, Ulrica
2010
Goud uit Georgië: de mythe van het Gulden Vlies, Assen: Drent Museum 2010 : 145-158
Söderlind, Ulrica
2010
Marinarkeologisk tidskrift, (2) : 19-21
Söderlind, Ulrica; Beritashvili, Ioseb; Donadze, Paata; et al.
2009
Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, Stockholm: Föreningen för en svensk antiktidskrift 2009, Vol. 1 : 35-43
Söderlind, Ulrica
2009
Tolv böcker Om lantbruk : en tvåtusenårig romersk lantbrukslära, Stockholm: Kungliga skogs-och lantbruksakademien 2009 : 554-563
Söderlind, Ulrica
2009
Amirani, Tbilisi: Journal of the International Caucasiological Research Institute 2009 : 54-73
Söderlind, Ulrica
2009
Medea från Georgien-historiska utblickar, Stockholm: Medelhavsmuseet 2009 : 95-104
Söderlind, Ulrica
2009
Medea från Georgien-historiska utblickar, Stockholm: Medelhavsmuseet 2009 : 105-114
Söderlind, Ulrica; Enwall, Joakim
2009
Tolv böcker Om lantbruk : en tvåtusenårig romersk lantbrukslära, Stockholm: Kungliga skogs-och lantbruksakademien 2009 : 636-648
Söderlind, Ulrica; Lindgren, Sven
2009
Skärgård, Åbo: Åbo akademi 2009 : 37-46
Söderlind, Ulrica; Tskvitinidze, Nikoloz
2008
Gastronomisk kalender, Stockholm: Nordstedts 2008 : 117-128
Söderlind, Ulrica
2008
Stockholm: Grenadine 2008
Söderlind, Ulrica
2008
Marinarkeologisk tidskrift, Solna: Marinarkeologiska sällskapet 2008 : 15-20
Söderlind, Ulrica; Tskvitinidze, Nikoloz
2008
Food and Meals at the Cultural Crossroads: Proceeding of the 17th conference of the International Commision for Ethnological Food Research, Oslo: Novus Press ; The Norwegian Museum of Cultural History 2008 : 178-187
Söderlind, Ulrica; Tskvitinidze, Nikoloz
2007
?”, Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe, Stockholm: Stockholm University 2007 : 302-307
Söderlind, Ulrica
2007
Marinarkeologisk tidskrift, Solna: Marinarkeologiska sällskapet 2007, (1) : 6-11
Söderlind, Ulrica
2007
Smak av svunnen tid, Stockholm: Hallwylska museet 2007 : 18-23
Söderlind, Ulrica
2007
Gastronomisk kalender, Stockholm: Nordstedts 2007 : 75-88
Söderlind, Ulrica
2006
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006
Söderlind, Ulrica
2006
Gastronomisk Kalender årsbok 2006, Stockholm: Nordstedts 2006 : 7-11
Söderlind, Ulrica
2006
Marinarkeologisk tidskrift, Solna: Marinarkeologiska sällskapet 2006, (3) : 7-9
Söderlind, Ulrica
2006
Bottnisk kontakt XII, Åbo: Åbo akademi 2006 : 177-190
Söderlind, Ulrica
2006
Studia Atlantica, Island: North atlantic fisheries history accosiation 2006, Vol. 8 : 153-164
Söderlind, Ulrica
2006
Marinarkeologisk tidskrift, Solna: Marinarkeologiska sällskapet 2006 : 6-9
Söderlind, Ulrica