Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Wei Zhao

Wei Zhao

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Location
KB. H5, Linnaeus väg 6, Umeå, A5-38-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Horticulture Research, Springer Nature 2021, Vol. 8, (1)
Cheng, Shi-Ping; Jia, Kai-Hua; Liu, Hui; et al.
Plant Communications, Elsevier 2021, Vol. 2, (1)
Hall, David; Olsson, Jenny; Zhao, Wei; et al.
Horticulture Research, Vol. 8, (1)
Jia, Kai-Hua; Liu, Hui; Zhang, Ren-Gang; et al.
Heredity, Nature Publishing Group 2020, Vol. 124, (5) : 633-646
Hall, David; Zhao, Wei; Wennström, Ulfstand; et al.
Genome Biology and Evolution, Oxford University Press 2020, Vol. 12, (11) : 1965-1974
Xia, Hanhan; Zhao, Wei; Shi, Yong; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Yang, Fu-Sheng; Nie, Shuai; Liu, Hui; et al.
New Phytologist, John Wiley & Sons 2020, Vol. 228, (1) : 330-343
Zhao, Wei; Sun, Yan-Qiang; Pan, Jin; et al.
G3: Genes, Genomes, Genetics, The Genetics Society of America 2019, Vol. 9, (11) : 3663-3672
Jin, Yuqing; Zhao, Wei; Nie, Shuai; et al.
Evolutionary Applications, John Wiley & Sons 2018, Vol. 11, (10) : 1931-1945
Xia, Hanhan; Wang, Baosheng; Zhao, Wei; et al.
Molecular breeding, Vol. 36, (7)
Hu, Xian-Ge; Liu, Hui; Zhang, Jia-Qing; et al.