"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

Våra kurser och program ska vara relevanta och användbara och utformade för att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv och för att kunna bidra till samhällsutvecklingen. Vi strävar efter att utforma kurser så att de uppmuntrar studenter att ta eget ansvar och en aktiv roll i lärandeprocessen, stimulerar studenternas nyfikenhet och innovationsförmåga, och ger möjligheter till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt.

Utifrån Handelshögskolans mission och vision och programmens nationella examensmål har Handelshögskolan valt sex kompetenser som särskilt fokuseras i våra utbildningar. Det handlar om kunskaper, färdigheter och förmågor som studenter från Handelshögskolan ska ha utvecklat under sina studier vid Handelshögskolan.

Kompetenser i fokus för Handelshögskolans utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi särskilt på följande kompetenser:

  • Ansvarsfullt förhållningssätt
  • Självledarskap
  • Kommunikation
  • Problemlösande
  • Digital kompetens
  • Datalitteracitet

Analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande ses som paraplykompetenser som har betydelse för övriga kompetenser.

"Ansvarsfullt förhållningssätt" är en kärnkompetens och förmågan att ta ett ansvarsfullt förhållningssätt bör återspeglas i hur studenter kommunicerar, löser problem, utvecklar och använder datalitteracitet och digital kompetens.

Digital kompetens och datalitteracitet är relaterade till de strategiska ambitionerna att förbereda studenter för att hantera samhällsutmaningar och möjligheter som digitalisering, artificiell intelligens och automatisering.

Ansvarsfullt förhållningssätt gäller även för självledarskap och relaterar till att Handelshögskolan strävar efter att utveckla kurser så studenterna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget lärande och ta en aktiv roll i lärandeprocessen.

Senast uppdaterad: 2023-03-24