"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutioner och enheter

Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Institutionen är den primära arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, ingenjörer och instrumentmakare. Institutionen leds av en prefekt. Vissa institutioner har underliggande avdelningar.

Institutioner, centrum och avdelningar

A

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Arktiskt centrum vid Umeå universitet

B

Bildmuseet vid Umeå universitet

C

Centrum för digital samhällsforskning (DIGSUM)
Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk
Centrum för klimateffektforskning (CIRC)
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum)
Centrum för samisk forskning (Cesam) - Várdduo
Centrum för skolledarutveckling
Centrum för transdisciplinär AI
Curiosum

D

Designhögskolan vid Umeå universitet
Digital infrastruktur inom humanistisk forskning

E

Ekonomienheten
Enheten för biobanksforskning
Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (Cedar)
Enheten för ekonomisk historia
Enheten för forskningsstöd och samverkan
Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Enheten för polisiärt arbete
Europeiska CBRNE-centret

H

Handelshögskolan vid Umeå universitet
Humanistiska fakulteten
Humlab
Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N)

I

Idrottshögskolan vid Umeå universitet
Innovationskontoret vid Umeå universitet
Institutionen för datavetenskap
Institutionen för diagnostik och intervention
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Institutionen för fysik
Institutionen för fysiologisk botanik
Institutionen för geografi
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Institutionen för informatik
Institutionen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för klinisk vetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen för odontologi
Institutionen för omvårdnad
Institutionen för psykologi
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Institutionen för socialt arbete
Institutionen för språkstudier
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
International Office (IO)
Internrevisionen

J

Juridiska institutionen

K

Kansliet för humaniora
Kansliet för Lärarhögskolan 
Kansliet för medicin
Kansliet för samhällsvetenskap
Kansliet för teknik och naturvetenskap
Kemiska institutionen
Kommunikationsenheten (Komm)
Konsthögskolan vid Umeå universitet

L

Lokalförsörjningsenheten
Lärarhögskolan

M

Medicinska fakulteten
Miljöarkeologiska laboratoriet
Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)

P

Pedagogiska institutionen
Personalenheten
Planeringsenheten

S

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Sociologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Studentcentrum

T

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

U

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Umeå Plant Science Centre (UPSC)
Umeå universitetsbibliotek (UB)
Universitetsförvaltningen
Universitetsledningen
Universitetsledningens kansli
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Universitetsservice

W

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01