"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 1-10 av 282 träffar
Regler för studentinflytande vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Dessa regler för studentinflytande bygger på uppfattningen om att all verksamhet som rör utbildning vid Umeå universitet ska baseras på samarbete mellan universitets personal och studenter. Detta...
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Syftet med samarbeten på forskarnivå som leder till att en dubbel examen utfärdas är att skapa fler internationella samarbeten för Umeå universitet och för enskilda doktorander. Syftet med...
Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel
Etikett Styrdokument
Myndigheten är skyldig att besluta vilka anställda som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten ska fastställas i delegationsordning. En förteckning över de personer som har denna ätt u oc...
Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2022
Etikett Styrdokument
Syftet med följande dokument är att sammanställa anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2022. Här ingår främst anvisningar för uppföljning av verksamheten, kvalitetsarbete, ekonomi, m.m.
Regel - Första hjälpen
Etikett Styrdokument
Regel för första hjälpen syftar till att främja att Umeå universitets alla arbetsplatser har en god beredskap för att kunna minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller annan...
Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet om föräldralön vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap 2§ Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom detta område. Avtalet gäller för...
Lokalt arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Det lokala arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal vid Umeå universitet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området...
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024
Etikett Styrdokument
Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder omfattar identifierade universitetsgemensamma risker och hinder som kan leda till arbetsmiljöproblem eller...
Regel om tillämpning av delpensionsavtal
Etikett Styrdokument
Regler om tillämpning av delpensionsavtal grundar sig på det centrala delpensionsavtalet, tecknat mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna, och hur det tillämpas vid Ume...
Senast uppdaterad: 2023-03-08