"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 286 träffar

Visar 1-10 av 286 träffar
Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt...
Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor
Etikett Styrdokument
Regeln innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och...
Regler för studieavgifter
Etikett Styrdokument
Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och...
Umeå universitets policy för mottagande av donationer
Etikett Styrdokument
Policyn anger under vilka förutsättningar universitetet har möjlighet att ta emot donationer utifrån bestämmelser som framgår av lag och förordning.
Handläggningsordning för kursklassificering
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen anger klassificering av kurser utifrån ämnesinnehåll.
Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen.
Etikett Styrdokument
Vissa externa finansiärer kräver revision av beviljade bidrag som inte kan utföras av Riksrevisionen, vilket innebär att tjänsten måste köpas av externa revisionsbyråer. För EU-finansierade projekt...
Regel - uppföljning av lönekostnader
Etikett Styrdokument
Regel om uppföljning av lönekostnader syftar till att säkra att lön/ersättning från institutionens/enhetens projektkonton har betalats ut till berättigade personer och att beloppen är rimliga....
Överenskommelse om reglering av semester VLL-Folktandvården- UmU
Etikett Styrdokument
Överenskommelsen om reglering av semester mellan Västerbottens läns landsting Folktandvården och Umeå universitet beskriver närmare rätten till semester för medarbetare som kombinerar en tjänstgöri...
Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus
Etikett Styrdokument
Avtal om pensionsberäkning för universitetslärare med tjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus sluts med stöd av PA 03 13 § punkt 4 och av PA 91 7 § punkt 4 enligt tillämpning av...
Senast uppdaterad: 2023-03-08