"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 279 träffar

Visar 1-10 av 279 träffar
Instruktion för Enheten för polisiärt arbete
Etikett Styrdokument
Denna instruktion gäller för Enheten för polisiärt arbete, härefter även benämnd Polisiärt arbete. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.
Rektors detaljbeslut i budget 2024
Etikett Styrdokument
Universitetsstyrelsen beslutade 2023-08-23 att fastställa Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om...
Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)
Etikett Styrdokument
Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS) (härefter även benämnt som ”RIS”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.
Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Etikett Styrdokument
Umeå Center for Functional Brain Imaging (härefter även benämnd som UFBI) syftar till att utveckla och driva hjärnavbildningsstudier vid Umeå universitet (UmU) och Norrlands universitetssjukhus. De...
Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå
Etikett Styrdokument
Dokumentet innehåller regler om utbildningsplaner som fastställs vid Umeå universitet. Syftet är att säkerställa en rättssäker och universitetsgemensam process för inrättande och revidering av...
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser, lokal examensbeskrivning, utbildningsprogram och huvudområden vid Umeå universitet. Syftet...
Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning
Etikett Styrdokument
Reglerna syftar bland annat till att klargöra vad som gäller beträffande innehållet i inofficiella dokument som företrädare för universitetet kan komma att dela ut i samband med att en utbildning...
Regel för praktik och studieresor
Etikett Styrdokument
I regeln definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.
Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Etikett Styrdokument
Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.
Handläggningsordning för uppdragsutbildning
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning. • Uppdragsutbildning – planering och...
Senast uppdaterad: 2023-03-08