"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 283 träffar

Visar 1-10 av 283 träffar
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser, lokal examensbeskrivning, utbildningsprogram och huvudområden vid Umeå universitet. Syftet...
Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning
Etikett Styrdokument
Reglerna syftar bland annat till att klargöra vad som gäller beträffande innehållet i inofficiella dokument som företrädare för universitetet kan komma att dela ut i samband med att en utbildning...
Regel för praktik och studieresor
Etikett Styrdokument
I regeln definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.
Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Etikett Styrdokument
Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.
Handläggningsordning för uppdragsutbildning
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning. • Uppdragsutbildning – planering och...
Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning
Etikett Styrdokument
Här beskrivs processen för hur studenter ska ansöka om och få beslut om stöd, vilka stödåtgärder som erbjuds och universitetets interna ansvarsfördelning för stöd- och anpassningsåtgärder till...
Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt...
Regler för studentinflytande
Etikett Styrdokument
Detta dokument anger den praktiska tillämpningen vid universitetet av bestämmelser angående studentinflytande som föreskrivs i lag och förordning. Huvudsakliga mottagare av detta styrdokument är...
Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor
Etikett Styrdokument
Regeln innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och...
Handläggningsordning för examensarbeten
Etikett Styrdokument
Syftet med denna handläggningsordning är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid examensarbetskurser. Handläggningsordningen är gemensam och gäller för hela Umeå universitet. Fakulteter liks...
Senast uppdaterad: 2023-03-08