Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningråd

Utbildningsrådet vid Idrottshögskolan finns som resurs när utbildningsprogram och kurser inom idrottsområdet bildas eller ombildas. Rådet ska även finnas till om ett stöd för den interdisciplinära samverkan som präglar Idrottshögskolans verksamhet.

Utbildningsrådets huvuduppdrag

Vid idrottshögskolan finns sedan år 2013 ett utbildningsråd inrättat. Utbildningsrådets huvuduppdrag är att:

  • fungera som ett strategiskt diskussionsforum och vara rådgivande i planeringsarbetet för fakulteterna, lärarhögskolan och universitetet som helhet när utbildningar inom det idrottsvetenskapliga fältet utvecklas och förändras.
  • stödja och stimulera interdisciplinär samverkan mellan utbildningsprogram liksom extern samverkan mellan idrottsprogram och det omgivandet samhället.
  • fungera som ett diskussionsforum för strategiska frågor som rör kombinationen elitidrott och studier.
  • fungera som ett diskussionsforum gällande de särskilda utbildningssatsningar inom Riksidrottsuniversitetet som ges Umeå universitet från och med hösten 2018.

Utbildningsrådet består av representanter från samtliga fyra fakulteter, Lärarhögskolan, pedagogiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - både från idrottsmedicinska enheten samt från enheten för fysioterapi (de tre institutioner som f.n. har mest idrottsrelaterade utbildningar), en representant från enheten för externa relationer (ER) samt studeranderepresentanter.

Utbildningsrådets sammansättning

Mandatperiod: 2020-01-01–tillsvidare

Ordförande:
Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
090-786 55 29
070-527 15 26

Sekreterare:
Anna-Karin Eriksson, enhetsadministratör, Idrottshögskolan
090-786 67 29

Ledamöter:
Per Lindström, utbildningsledare, Medicinska fakulteten
Nils Eriksson, utbildningsledare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Magnus Ferry, ämneskoordinator Idrott och Hälsa, Lärarhögskolan
Mattias Lundberg, lektor, Institutionen för psykologi
Peter Åström, pedagogiskt ansvarig, Pedagogiska institutionen
Apostolos Theos, pedagogiskt ansvarig, Idrottsmedicin
Mattias Hedlund, Samhällsmedicin och rehabilitering
Vakans, studeranderepresentant, Idrottsvetenskapliga programmet
Vakans, studeranderepresentant, Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi

Adjungerade ledamöter:
Susanne Vikström, utbildningsledare, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Staffan Schedin, utbildningsledare, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare, Humanistiska fakulteten

Utbildningsrådet består av representanter från samtliga fyra fakulteter, Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - både från idrottsmedicinska enheten samt från enheten för fysioterapi (de tre institutioner som f.n. har mest idrottsrelaterade utbildningar), en representant från enheten för externa relationer (ER) samt studeranderepresentanter.

Skälet till att ledamöterna från Samhällsvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten är ordinarie medan ledamöterna från Humanistiska fakulteten samt Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten är adjungerande grundar sig på att de förstnämnda driver program med idrottsinnehåll.

Utbildningsrådets mötestider hösten 2020

30/9 kl. 08.15-10.00. Lokal Idrottshögskolans kansli alt. via Zoom.
1/12 kl. 15.00-16.30. Lokal Idrottshögskolans kansli alt. via Zoom.

Utbildningsrådets mötestider våren 2020

4/2 kl. 08.15-10.00
29/4 kl. 15:30-17:00
16/6 kl. 08.15-10:00