Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 21-30 av 32 resultat
Kursöversikt_maskinteknik
Kursöverblick Maskinteknik Kurs Hp Kurskod Förkunskapskrav Tid Institution Nivå Kategori År 1 Inledande kurs i maskinteknik 7,5 5MT041 Gymn. lp 1 TFE Grund Maskinteknik Algebra för ingenjörer 7,5 5MA147 Gymn. lp 2 Matematik och matematisk statistik Grund Matematik Datorstödd maskinritning 7,5
Filosofie kandidatexamen inr personal- och arbetslivsfrågor
Lokal examensbeskrivning Dnr FS 3.1.5-19-21 Sid 1 (3) FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: PEDAGOGIK ELLER SOCIOLOGI MAIN FIELD OF STUDY: EDUCATION OR SOCIOLOGY INRIKTNING: PERSONAL- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR SPECIALISATION:
Matematik för förskolan 6MN045 V21
Sammanställning av studentutvärdering och utvärdering av kurs Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) www.nmd.se 2021-10-26 Datum Sid 1 (6) Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 901 87 Umeå www.nmd.umu.se
RBM 211221 p.33 Beslut om former för ansökningsförfarande för ställning som studentkår samt ekonomisk ersättning
Beslut Rektor Dnr FS 1.6.1-2634-21 2021-12-21 Sid 1 (2) Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se Beslut om former för ansökningsförfarande för ställning som studentkår samt ekonomisk ersättning för treårsperioden 2022-07-01 – 2025-06-30 Bakgrund
instruktoner för skriftliga arbeten
INSTRUKTIONER FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN PÅ JURIDISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad januari 2020 2 Innehållsförteckning (inte alltid nödvändigt i kortare uppsats) Förkortningar (inte alltid nödvändigt i kortare uppsats) ............................................
The different worlds of academia: a horizontal analysis of gender equality in Swedish higher education
The different worlds of academia: a horizontal analysis of gender equality in Swedish higher education Charlotte Silander • Ulrika Haake • Leif Lindberg Published online: 18 December 2012 � Springer Science+Business Media Dordrecht 2012 Abstract Women are underrepresented in advanced positions
Kursutvärdering
Kursutvärdering Kurskod: 3OM414 Termin & År: Termin 2, våren 2020 Kursnamn: Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor Kursansvarig: Elisabeth Bruce Examinator: Åsa Hörnsten Svarsfrekvens på enkäten: 84% (31 av 37) av studenterna i kursen har besvarat enkäten. Enkätens frågor och
Decision regarding 2 November 2021 until 16 January 2022 as a result of COVID-19
Decision Vice-Chancellor Reg. no.: FS 1.1-821-21 14 October 2021 Page 1 (3) This document has been translated from Swedish into English. If the English version differs from the original, the Swedish version takes precedence. Umeå University SE-901 87 Umeå www.umu.se/
5MO101 - Animal and Plant Physiology, May - June
Schedule (preliminary, valid as of April 8, 2021) (Animal & Plant Phys. kurs) (plant part) 5MO101, May 3- June 5, 2021) Teachers: • Leszek Kleczkowski (LK), main teacher, leszek.kleczkowski@umu.se, tel. 090- 193439 • Benedicte Albrectsen (BA) benedicte.albrectsen@umu.se • Laszlo