Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 111-120 av 411 resultat
Konstnärligt campus
Etikett Informationssida
Konstnärligt campus är beläget vid Umeälven, nära centrala Umeå, och är en inspirerande miljö för utbildningar inom arkitektur, design och konst. Här ligger även universitetets eget museum -...
Grunddokument 2
Webbplats Medarbetarwebb
Lokalförsörjningsenheten Åsa Bäckström Miljösamordnare Olle Nygren Umeå Universitets interna kemiexpert Regel Antibiotikahantering Ver 2013-04-12 Sid 1 (5) Rekommendationer för hantering och kvittblivning av antibiotika – från cellkulturer, odlingsmedia, experimentrest etc. Regler för hantering av
PowerPoint Presentation
Webbplats Medarbetarwebb
Flipped classroom och det konkreta hantverket i att lära ut mer, bättre och utvecklande Kristina Edström, KTH Bent Christensen, UmU Vad är flipped classroom? A) Studenterna ser främst föreläsningar på video B) Studenterna kommer förberedda till pass med lärare C) E-baserat lärande där all kursinfo
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Etikett Forskningsprojekt
Kan klimatförändringar, näringstillförsel eller en kombination av dessa förklara utvecklingen av syrebrist i Östersjön och liknande kustområden med begränsat vattenutbyte? Projektet ska ge...
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Etikett Forskningsprojekt
Patogena svampar är en organismgrupp som det finns väldigt begränsad kunskap om. De kan ha stor ekologisk och evolutionär betydelse, och möjligtvis gynnas de av klimatförändringar.
Media Places
Etikett Forskningsprojekt
Media Places utforskar hur vardagliga platser förändras genom digitala medier och uttryck, och hur det fysiska och digitala växer samman på olika sätt. Det utgör ett samarbete mellan Umeå...
Utvalda publikationer
Etikett Informationssida
Hörnblad A. , Langenfeldt K., Bastide S., Langa F., Spitz F. Dissection of the Fgf8 regulatory landscape by in vivo CRISPR-editing reveals extensive intra- and interenhancer redundancy. Nat Commun....
Analytisk kemi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5KE081 Kursens mål är att ge den studerande ett solitt fundament i analytisk kemi som i huvudsak fokuserar på klassiska analysmetoder som fortfarande används i bred omfattning, kombinerat men en översikt över instrumentella tekniker som används i modern kemisk analys, i syfte att förbereda för
Filosofi och vetenskapsteori
Etikett Ämne
Som filosofistudent får du utforska spännande och intressanta filosofiska frågor. Samtidigt får du öva dig i att handskas med argument och att genomskåda tveksamma resonemang – värdefulla färdighet...
Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit
Etikett Porträtt
Oliver Billkers forskning går ut på att förstå malariaparasitens biologi bättre. Det är en förutsättning för att kunna utveckla nya terapistrategier mot malaria, en sjukdom som orsakar ett enormt...