"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 121-130 av 533 resultat
Samband mellan timing och kognition
Etikett Forskningsprojekt
All tidskontroll oavsett tidshorisont förutsätter en framtidsprognos, men hur mycket planering behövs egentligen för att avgöra när nästa slag med trumstocken ska ske?
Människors dagliga resande
Etikett Forskningsprojekt
Hur ska policys utformas för att "nå" människor, människor som har olika transportresurser och transportbehov, vilka skillnader som finns mellan individer, och hur åtgärder kan utformas och...
Nya AI-metoder för att förutspå proteinegenskaper så att växters näringsupptag kan förbättras
Etikett Forskningsprojekt
EU presenterade nyligen strategin ”Från jord till bord” för rättvis, hälsosam, miljövänlig och hållbar livsmedelsproduktion. En huvudaspekt är minskningen av gödselmedel inom jordbruket, vilket är ...
Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning
Etikett Forskningsprojekt
Varför kan man känna tillfredsställelse av att laga en fläkt eller återkalla namnet på en gammal favoritskiva? Det kan finnas många skäl.
Cellbiologi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
3MB038 Kursen består av tre moment: Moment 1. Teori 8 hp Momentet omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av modern molekylär cellbiologi. Moment 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 2 hp Momentet omfattar muntlig presentation vid
Organisk kemi med läkemedelsinriktning
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE116 Kursen är indelad i två moment: Moment I Teori (11 hp) och Laborationer (4 hp). I kursen behandlas följande områden: Samband mellan organiska molekylers egenskaper och deras tredimensionella struktur. Kunskaper om organiska reaktionsmekanismer utnyttjas för att förstå syntesvägar till nya
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar
Etikett Porträtt
Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi och vilka effekter dessa förändringar har på deras produktivitet och funktion i landskapet.
Applikationer och service
Etikett Informationssida
Kvalitativ proteomik för att identifiera proteiner i komplexa biologiska prover Proteogenomik för att hitta nya genmodeller Kvantitativ proteomik med både märkningsfria tekniker (label-free) och...