Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 121-130 av 710 resultat
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Etikett Forskningsprojekt
Projektet avser att utveckla och tillämpa nya ljusspektroskopiska metoder i studiet av biologiska makromolekylers tredimensionella struktur och funktion, särskilt proteiners.
Forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och naturgeografi
Etikett Informationssida
Vår forskning spänner över ett brett område inom forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Hos oss finns 32 doktorander, varav 20 kommer från utlandet: Tyskland, Kina,...
Nationalekonomi B100:1
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
2NE067 Moment 1: Metoder och verktyg för nationalekonomer (Tools and methods for economists) (7,5 hp/7,5 ECTS) Momentets mål är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i metoder för nationalekonomiskt arbete och nationalekonomisk forskning. Momentet inleds med en
Obstetrik och gynekologi
Etikett Informationssida
Ämnet omfattar kunskap om förlossningsvård och kvinnosjukdomar.
Jürgen Schleucher Lab
Etikett Forskargrupp
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Etikett Forskningsprojekt
Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå...
Allmänhetens syn på djurförsök
Etikett Informationssida
I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid...
Konstnärligt campus
Etikett Informationssida
Konstnärligt campus är beläget vid Umeälven, nära centrala Umeå, och är en inspirerande miljö för utbildningar inom arkitektur, design och konst. Här ligger även universitetets eget museum -...
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Etikett Forskningsprojekt
Kan klimatförändringar, näringstillförsel eller en kombination av dessa förklara utvecklingen av syrebrist i Östersjön och liknande kustområden med begränsat vattenutbyte? Projektet ska ge...
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Etikett Forskningsprojekt
Patogena svampar är en organismgrupp som det finns väldigt begränsad kunskap om. De kan ha stor ekologisk och evolutionär betydelse, och möjligtvis gynnas de av klimatförändringar.