"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 131-140 av 440 resultat
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Etikett Forskningsprojekt
Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå...
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Etikett Forskningsprojekt
Projektet avser att utveckla och tillämpa nya ljusspektroskopiska metoder i studiet av biologiska makromolekylers tredimensionella struktur och funktion, särskilt proteiners.
AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Etikett Forskningsprojekt
Projektet belyser konsekvenserna för individ och samhälle när artificiell intelligens (AI) används i stigande grad för att placera budskap i digitala medier.
Modellering inom robotik
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EL254 Kinematiska och dynamiska modeller, nödvändiga för att beskriva rörelsen hos mekaniska system, behandlas ingående. Ingenjörsmatematik tillämpas i stor omfattning, och kursen varvas med teori, laborationsmoment, seminarieuppgifter, samt ett mindre projektarbete. Metoder och modeller
Nationalekonomi B100:1
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
2NE067 Moment 1: Metoder och verktyg för nationalekonomer (Tools and methods for economists) (7,5 hp/7,5 ECTS) Momentets mål är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i metoder för nationalekonomiskt arbete och nationalekonomisk forskning. Momentet inleds med en
NMR-utrustning
Etikett Informationssida
Här finner ni en sammanställning av tillgängliga spektrometrar och tillhörande kringutrustning vid NMR plattformen. En ny höghastighets MAS-prob (111 kHz) kommer att installeras hösten 2020! Kontak...
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...
Publikationer
Etikett Informationssida
Här nedan listas projektets publikationer
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...