"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 131-140 av 524 resultat
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Etikett Forskningsprojekt
Kan klimatförändringar, näringstillförsel eller en kombination av dessa förklara utvecklingen av syrebrist i Östersjön och liknande kustområden med begränsat vattenutbyte? Projektet ska ge...
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Etikett Forskningsprojekt
Patogena svampar är en organismgrupp som det finns väldigt begränsad kunskap om. De kan ha stor ekologisk och evolutionär betydelse, och möjligtvis gynnas de av klimatförändringar.
Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit
Etikett Porträtt
Oliver Billkers forskning går ut på att förstå malariaparasitens biologi bättre. Det är en förutsättning för att kunna utveckla nya terapistrategier mot malaria, en sjukdom som orsakar ett enormt...
Media Places
Etikett Forskningsprojekt
Media Places utforskar hur vardagliga platser förändras genom digitala medier och uttryck, och hur det fysiska och digitala växer samman på olika sätt. Det utgör ett samarbete mellan Umeå...
Utvalda publikationer
Etikett Informationssida
Hörnblad A. , Langenfeldt K., Bastide S., Langa F., Spitz F. Dissection of the Fgf8 regulatory landscape by in vivo CRISPR-editing reveals extensive intra- and interenhancer redundancy. Nat Commun....
Analytisk kemi
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5KE081 Kursens mål är att ge den studerande ett solitt fundament i analytisk kemi som i huvudsak fokuserar på klassiska analysmetoder som fortfarande används i bred omfattning, kombinerat men en översikt över instrumentella tekniker som används i modern kemisk analys, i syfte att förbereda för
Filosofi och vetenskapsteori
Etikett Ämne
Som filosofistudent får du utforska spännande och intressanta filosofiska frågor. Samtidigt får du öva dig i att handskas med argument och att genomskåda tveksamma resonemang – värdefulla färdighet...
Hur påverkar problem i mitokondriellt DNA resten av cellen?
Etikett Forskargrupp
Vi hoppas kunna bidra till förbättrade behandlingar vid cancerformer där mtDNA:t är påverkad.
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Etikett Forskningsprojekt
Oväntade och oönskade ljud kan distrahera och fånga uppmärksamhet från en uppgift som utförs. Har oväntade vibrationer samma förmåga till distraktion? Vilka likheter och skillnader finns mellan de...
Att skriva en specifikation
Etikett Informationssida
Specifikationen lämnas in till kursansvarig före kursstart. Det är bra att skicka in den så tidigt som möjligt så att det finns tid att revidera den om den första versionen inte blir godkänd. Den ä...