Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 171-180 av 696 resultat
Bakterier påvisar störningar i havsmiljön
Etikett Reportage
Snabbt, enkelt och effektivt kan man få en bild av störningar i havsmiljön genom att studera bakteriesamhällenas sammansättning. Forskare inom EcoChange har studerat hur bakteriesamhällena förändra...
Känsliga bakteriesamhällen i Östersjön
Etikett Reportage
Bakteriesamhällena är känsliga för miljöstörningar, och kommer att vara förändrade i framtidens Östersjö. Frågan är vad det kan få för konsekvenser för ekosystemet. EcoChangeforskare har sammanstäl...
Grundkurs inför fortsatta studier i Datavetenskap
57290 Ett kurspaket bestående av de fyra kurser som ingår på termin 1 på Kandidatprogrammet i datavetenskap: 5DV207  DV0: Komputationellt tänkande Kursen ger en bred introduktion till datavetenskap, samt en inblick i vetenskapligt tänkande. Kursen inleds med en historisk bakgrund till
Postdoktor (2 år): Värd-patogen-interaktioner och genetisk screening
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Institutionen för molekylärbiologi; 2021-09-30; Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskaplig...
Hantera forskningsdata
Webbplats Medarbetarwebb
När du planerar ditt forskningsprojekt bör du också planera hur forskningsdata ska samlas in, lagras och hanteras under projektet, samt hur forskningsdata ska tillgängliggöras efter projektets slut. Forskningsdata är digital
Fukt- och temperaturkammare for pulver-XRD
Webbplats Medarbetarwebb
Typ av utrustning: Fukt- och temperaturkammare för pulver-XRD. Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda: Anton-Paar MHC-trans kammare med plats för 8 prover passande diffraktometrar från Panalytical, se: http
Vill hitta individanpassad behandling för prostatacancer – med världsunik forskning
Etikett Porträtt
Prostatacancer behandlas idag med ett läkemedel som blockerar det manliga könshormonet. Men med hjälp av sin forskning hoppas forskaren Andreas Josefsson vid Umeå universitet kunna hitta behandling...
Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)
Etikett Forskningsprojekt
Projektet avser undersöka i vilken utsträckning globala förändringar har påverkat tillgången av viktiga näringsämnen (kväve, fosfor, kalcium) samt konsekvenserna av dessa förändringar på växt- och...
Om EcoChange
Etikett Informationssida
EcoChange är ett av regeringens strategiska forskningsområden, och fokuserar på havsmiljö och klimat. Umeå universitet är värd för EcoChange, och programmet har ett nära samarbete med i första hand...
Umeå Lunar Venture
Etikett Reportage
Månen har alltid fascinerat och förbryllat människan. Inom de närmaste åren ska fler av dess hemligheter avslöjas. En grupp forskare och studenter i Umeå ska då bli först i världen med att mäta det...