"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 11-20 av 473 resultat
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Etikett Forskningsprojekt
Med kvalitativa intervjuer kartläggs symtom under experimentell exponering för kyla.
Avancerade experimentella kemiska verktyg
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE175 Avancerade experimentella och instrumentella kemiska tekniker spelar en avgörande roll för studier av molekyler och deras växelverkan med omgivningen. Kemister förutsätts besitta förmåga både att framställa helt nya substanser och att studera dessa med lämpliga verktyg, en
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EN088 Under kursen övas förmågan att med hjälp av tillgängliga experimentella metoder och forskningsmetodik lösa verklighetsförankrade problem kopplat till termiska energiprocesser. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och lösa problem genom att designa, genomföra och utvärdera försök med
Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)
Etikett Regelverk
Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimente...
Experimentell design och multivariat dataanalys
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE198 Kemiska institutionen https://www.umu.se/student/kemiska-institutionen/ 5 5500 N Kemi,Naturvetenskap,kemometri VT23 Pär Jonsson par.jonsson@umu.se hp
Doktorand i experimentell fysik med inriktning mot organisk elektronik vid Umeå universitet
Etikett Jobb
Tidsbegränsad anställning; Umeå; Institutionen för fysik; 2023-03-15; Institutionen för fysik söker nu en doktorand inom experimentell fysik, med fokus på organisk...
Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist
Etikett Jobb
Tidsbegränsad anställning; Umeå; Kemiska institutionen; 2023-02-27; Kemiska institutionen söker en postdoktor inom biogeokemi för ett forskningsprojekt om bildning a...
Anérlaboratoriet för Experimentell Epilepsiforskning
Etikett Forskargrupp
Anérlaboratoriet för Experimentell Epilepsiforskning har tillkommit genom stöd från Gunvor och Josef Anérs stiftelse för klarläggande av mekanismerna bakom epilepsi. Studier av de cellulära...
Doktorand i experimentell fysik med fokus på rymdfysik
Etikett Jobb
Tidsbegränsad anställning; Umeå; Institutionen för fysik; 2023-04-15; Institutionen för fysik ( https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/ ) vid Umeå universitet...
Doktorand i experimentell fysik med fokus på rymdfysik
Etikett Jobb
Tidsbegränsad anställning; Umeå; Institutionen för fysik; 2023-04-15; Institutionen för fysik ( https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/ ) vid Umeå universitet...