"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 11-20 av 480 resultat
Natalya Pya Arnqvist, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för matematik och matematisk statistik
Telefon
090-786 67 09
Robin Bergman, tekniker (tjänstledig)
Verksam vid: Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Anérlaboratoriet för Experimentell Epilepsiforskning
Etikett Forskargrupp
Anérlaboratoriet för Experimentell Epilepsiforskning har tillkommit genom stöd från Gunvor och Josef Anérs stiftelse för klarläggande av mekanismerna bakom epilepsi. Studier av de cellulära...
Samband mellan timing och kognition
Etikett Forskningsprojekt
All tidskontroll oavsett tidshorisont förutsätter en framtidsprognos, men hur mycket planering behövs egentligen för att avgöra när nästa slag med trumstocken ska ske?
Avancerade experimentella kemiska verktyg
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE175 Avancerade experimentella och instrumentella kemiska tekniker spelar en avgörande roll för studier av molekyler och deras växelverkan med omgivningen. Kemister förutsätts besitta förmåga både att framställa helt nya substanser och att studera dessa med lämpliga verktyg, en
Experimentell lingvistik
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1LI075 Institutionen för språkstudier https://www.umu.se/sprakstudier/ 1 1620 N Språkvetenskap,Humaniora HT24 hp
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Etikett Forskningsprojekt
Med kvalitativa intervjuer kartläggs symtom under experimentell exponering för kyla.
Experimentell design och multivariat dataanalys
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE198 Kemiska institutionen https://www.umu.se/student/kemiska-institutionen/ 5 5500 N Kemi,Naturvetenskap,kemometri VT24 Pär Jonsson par.jonsson@umu.se hp
Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)
Etikett Styrdokument
Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimente...
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EN088 Under kursen övas förmågan att med hjälp av tillgängliga experimentella metoder och forskningsmetodik lösa verklighetsförankrade problem kopplat till termiska energiprocesser. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och lösa problem genom att designa, genomföra och utvärdera försök med