Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 31-40 av 418 resultat
Avancerade experimentella kemiska verktyg
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5KE175 Avancerade experimentella och instrumentella kemiska tekniker spelar en avgörande roll för studier av molekyler och deras växelverkan med omgivningen. Kemister förutsätts besitta förmåga både att framställa helt nya substanser och att studera dessa med lämpliga verktyg, en
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Etikett Forskningsprojekt
Med kvalitativa intervjuer kartläggs symtom under experimentell exponering för kyla.
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5EN088 Under kursen övas förmågan att med hjälp av tillgängliga experimentella metoder och forskningsmetodik lösa verklighetsförankrade problem kopplat till termiska energiprocesser. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och lösa problem genom att designa, genomföra och utvärdera försök med
Experimentell lingvistik
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1LI075 1 1620 N Språkvetenskap,Humaniora HT21
Postdoktor (2 år): Värd-patogen-interaktioner och genetisk screening
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Institutionen för molekylärbiologi; 2021-08-16; Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskaplig...
Förste forskningsingenjör
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Institutionen för klinisk mikrobiologi; 2021-06-29; Vi söker en Förste forskningsingenjör till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Olika typer av...
Postdoktor (2 år) inom molekylär bakteriell infektionsbiologi
Etikett Jobb
Visstidsanställning längre än 6 månader; Umeå; Institutionen för molekylärbiologi; 2021-06-29; Institutionen för Molekylärbiologi vid Umeå universitet söker en postdoktor som ska arbeta med...
Kausal inferens
Etikett Kurs, Avancerad nivå
2ST054 Att dra kausala slutsatser, dvs slutsatser om orsakssamband, är ett viktigt mål i många empiriska vetenskaper. I en kausal analys definieras en kausal parameter i en statistisk mening och underliggande antaganden för hur parametern ska kunna skattas formuleras. Antagandena är klargörande
Verksam vid: Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Institutionen för molekylärbiologi
Telefon
090-785 67 69
Måltids- och restaurangvetenskap 2
Etikett Kurs, Grundnivå
2MR052 Vetenskapliga metoder och vetenskapsteori, 15 hp (Scientific Methods). Kursen innehåller grundläggande sensoriska metoder och design av sensoriska experiment, grundläggande statistik, intervjumetod och olika typer av intervjuer. Vidare berör kursen andra metoder som är relevanta för