Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Sökresultat

Visar 1-10 av 244 resultat
Ryska A, Grammatik
Etikett Kurs, Grundnivå
1RY022 Studier av och tillämpningsövningar i rysk grammatik med fokus på formlära. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser tillsammans ger behörighet för Ryska B, 30 hp: Ryska A, Grammatik (kurskod 1RY022) Ryska A, Fonetik och
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3)
Etikett Kurs, Grundnivå
1RY021 Kursen ger behörighet för akademiska studier i ryska. I kursen ingår studier av grammatik och vokabulär samt läsning av olika ryskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus. Institutionen för språkstudier
Ryska A, Kultur och realia
Etikett Kurs, Grundnivå
1RY027 Grundläggande studier av Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur, liksom av ryskans plats bland de slaviska språken. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser tillsammans ger behörighet för Ryska B, 30 hp:
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1RY017 Kursen utgör ena halvan av Ryska C, 30 hp. Kursen syftar till att den studerande skall träna sig i grundläggande vetenskaplig metod och framställning genom ett självständigt utfört specialarbete. Institutionen för språkstudier https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet
Etikett Kurs, Grundnivå
1RY026 Läsning och kommentar av sammanlagt cirka 150 normalsidor skönlitterär text och facktext. Träning av förmågan att uttrycka sig i skrift på ryska i olika kommunikationssituationer. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1RY016 Kursen utgör ena halvan av Ryska C, 30 hp. Kursens mål är att den studerande väsentligt ska förbättra den praktiska språkfärdigheten, både skriftligt och muntligt, samt förvärva vidgade kunskaper om det ryska språket och Rysslands litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Institutionen
Ryska B, Text, muntlig kommunikation och litteratur
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1RY030 I kursen ingår fördjupade studier av modern rysk text, övningar i muntlig språkfärdighet samt en introduktion i rysk litteraturhistoria. Institutionen för språkstudier https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Ryska,Språk HT21
Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet
Etikett Kurs, Grundnivå
1RY023 I kursen ingår studier av fonetiska grundbegrepp och ryskt uttal. Vidare ingår träning av olika aspekter av muntlig språkfärdighet. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser tillsammans ger behörighet för Ryska B, 30 hp: Ryska
Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1RY029 I kursen ingår fördjupade studier av rysk grammatik inklusive grunderna i rysk ordbildning, övningar i skriftlig språkfärdighet samt studier av rysk kultur. Institutionen för språkstudier https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Ryska,Språk VT21