Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sökresultati

Visar 1-10 av 226 resultat
Universitetslektor i ryska med språkvetenskaplig inriktning
jobb Tillsvidareanställning; Umeå; Institutionen för språkstudier; 2020-09-06; Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning oc...
Ryska A, Grammatik
Kurs 1RY022 Studier av och tillämpningsövningar i rysk grammatik med fokus på formlära. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30 hp av universitetsstudier i ryska. Alla fyra kurser
Ryska, Kvalifikationskurs (steg 2-3)
Kurs 1RY021 Kursen ger behörighet för akademiska studier i ryska. I kursen ingår studier av grammatik och vokabulär samt läsning av olika ryskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar där den
Ryska A, Kultur och realia
Kurs 1RY027 Grundläggande studier av Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur, liksom av ryskans plats bland de slaviska språken. Denna kurs är en av fyra kurser som utgör de första 30
Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen
Kurs 1RY017 Kursen utgör ena halvan av Ryska C, 30 hp. Kursen syftar till att den studerande skall träna sig i grundläggande vetenskaplig metod och framställning genom ett självständigt utfört
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Forskning Projektets syfte är att studera bebyggelsenamnsutvecklingen i nordvästra Ryssland fr.o.m. 1500-talet för att klarlägga förhållandet mellan områdets östersjöfinska och ryska ortnamn, samt därigenom...
Ryska, Kurs för nybörjare (steg 1)
Kurs 1RY031 Kursen är en nybörjarkurs i ryska. Här tränas grundläggande grammatik, uttal och vokabulär som tillämpas i enkla muntliga och skriftliga övningar. Stor vikt läggs vid läs- och hörförståelse.
Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet
Kurs 1RY026 Läsning och kommentar av sammanlagt cirka 150 normalsidor skönlitterär text och facktext. Träning av förmågan att uttrycka sig i skrift på ryska i olika kommunikationssituationer. Denna kurs
Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet
Kurs 1RY016 Kursen utgör ena halvan av Ryska C, 30 hp. Kursens mål är att den studerande väsentligt ska förbättra den praktiska språkfärdigheten, både skriftligt och muntligt, samt förvärva vidgade