Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Sökresultat

Visar 1-10 av 152 resultat
Samiska B, Samiska kulturstudier
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1SA146 Detta är en fortsättningskurs av Samiska kulturstudier A 30hp. Du får fördjupade kunskaper om traditionella kunskaper, det vill säga om traditioner som lever kvar bland samer och som fortsätter att utvecklas. I muntliga traditioner via berättelser lär sig de yngre genom att härma de äldre.
Samiska A, Sydsamiska
Etikett Kurs, Grundnivå
1SA136 Grunderna i sydsamiskans uppbyggnad (fonologi, morfologi, syntax); muntlig och skriftlig språkfärdighet, inklusive översättning; textstudier. Undervisningsspråk är sydsamiska och svenska/norska. https://www.umu.se/student/sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk HT21
Samiska B, Nordsamiska
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1SA144 https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk HT20
Samiska A, Nordsamiska
Etikett Kurs, Grundnivå
1SA135 Grunderna i nordsamiskans uppbyggnad (fonologi, morfologi, syntax); muntlig och skriftlig språkfärdighet, inklusive översättning; textstudier. Undervisningsspråk är nordsamiska. https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk HT21
Samiska C, Samisk språkvetenskap
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1SA139 Inom kursen studeras samiska språk ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på de samiska språkens grammatiska uppbyggnad, inom ramen för den moderna generativa grammatiken. Dels studeras de samiska språken komparativt, och dels genom fördjupning i ett specifikt språk.   https://
Samiska C, Samisk kulturvetenskap
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
1SA140 Kursen ger en fördjupning i samisk kultur med fokus på folklore och jämförande urfolksstudier och förhållandena i Sverige.     https://www.umu.se/student/sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk,Kulturvetenskap,Humaniora HT21
Samiska: Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4)
Etikett Kurs, Grundnivå
1SA107 I kursen ingår fortsatta studier av sydsamiskans grundstruktur och vokabulär. Vidare ingår olika slag av övningar i hör- och läsförståelse liksom i muntlig och skriftlig produktion. https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk VT21
Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4
Etikett Kurs, Grundnivå
1SA101 I kursen ingår fortsatta studier av nordsamisk grammatik med praktisk tillämpning i tal och skrift, samt träning i hör- och läsförståelse och skrivande av texter med varierande svårighetsgrad på samiska. Institutionen för språkstudier http://www.sprak.umu.se http://www.sprak.umu.se/ 1
Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2)
Etikett Kurs, Grundnivå
1SA106 I kursen ingår grundläggande studier av sydsamisk grammatik samt träning i enkel muntlig och skriftlig kommunikation. https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/ 1 1620 N Samiska,Språk HT20