"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-10 av 28 resultat
Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering
Etikett Forskningsprojekt
Under de kommande decennierna kommer miljarder att investeras i industrisatsningar i Norrbotten och Västerbotten. För att möta behovet av ny arbetskraft kan upp till 100 000 invånare, en...
Medskapande välfärd genom digitalisering
Etikett Forskningsprojekt
Offentlig sektor är pressad att både effektivisera och höja kvaliteten på sina tjänster gentemot medborgare. Digital tjänsteinnovation ses som ett sätt att uppnå dessa mål. Hugo Hedlund studerar...
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Etikett Forskningsprojekt
Projektet syfte är att digitalisera och tillgängliggöra befolkningsdata på individnivå från Umeåregionen, 1900-1950, för forskning inom ramen för den nya flergenerationsdatabasen POPLINK, en...
Kontaktinformation
Etikett Informationssida
Forskningsledare Västerbotten och Norrbotten Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå E-post: stefan.soderberg@umu....
Fredrik Elgh Lab
Etikett Forskargrupp
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Skriftserien Studies on the Religious History of the North
Etikett Informationssida
Skriftserien Studies on the Religious History of the North startades 2015 på initiativ av nätverket Religious History of the North (REHN).
Exkludering som möjlighet och utmaning. Om skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – stöd i särskild undervisningsgrupp.
Etikett Forskningsprojekt
Avhandlingen handlar om hur personal i grundskolan arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver, och hur det kommer sig att en del elever placeras i en annan grupp än sin...
Innovation+
Etikett Forskningsprojekt
Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektivare kedja från forskning till marknad.
TARA - Training for Awareness Resilience and Action - neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression
Etikett Forskningsprojekt
Vi utvärderar en ny behandlingsmetod för tonårsdepression, Training for Awareness, Resilience and Action (TARA). TARA är baserad på kunskap från MR-studier av hjärnan hos deprimerade ungdomar.