Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 1-5 av 5 resultat
Vidareutbildning av lärare - VAL
Etikett Informationssida
VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Du kan komplettera dina tidigare studier för att nå en examen för skola...
Utredning KPU
Webbplats Medarbetarwebb
Ärende p 42 Utredning om kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet Dokumenttyp Maria Löfgren maria.lofgren@umu.se 090-786 65 89 FS 1.6.2-2145-17 Bilaga p 42 A 2018-06-01 Sid 1 (3) Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se Missiv inriktningsbeslut KPU inför hösten 2019 Bakgrund Den
2018-06-07
Webbplats Medarbetarwebb
Ärende p 39 Auditrapport ! AUDIT AV LÄRARHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET En kollegial granskning av kvalitetsarbetet inom utbildning på grund och avancerad nivå Bilaga p 39 Rapport Dnr FS 1.6.2-1109-17 2018-04-24 Sid 2 (20) UMEÅ UNIVERSITET Innehåll Bakgrund..........................................
utbildningsplan val
Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärarexamen, (VAL), 120 hp Professional Qualification Course for Teachers and Pree-School Teachers Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2013:831, 14 §) för att uppnå examina omfattande 90 hp; 120 hp; 210 hp; 240 hp, 270 hp; 300 hp; 330
Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå
REGEL – DOKUMENTHANTERINGS- PLAN FÖR UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ Typ av dokument: Regel Datum: 2021-06-15 Dnr: FS 1.1-351-21 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2021-07-01 tills vidare Område: Arkiv och diarium Ansvarig förvaltningsenhet: