"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället? Som elkraftsingenjör kan du till exempel arbeta med att effektivisera elkraftanläggningar eller projektera elkraft för industrier, gatunät och nya bostadsområden. Det är brist på elkraftsingenjörer och arbetsmarknaden ser därför ljus ut. Utbildningen sker dessutom i nära samarbete med elkraftindustrin.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Utbildningen inleds med grundkurser i matematik, ellära, energiteknik samt analog och digital elektronik. Andra året börjar du fördjupa dig på elkraftteknikområdet. Samtidigt studerar du kurser i angränsande ämnen som de flesta ingenjörer behöver, till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik, reglerteknik och datakommunikation. Under tredje året läser du fördjupningskurser i bland annat elkraftekonomi, hållbar elenergianvändning och drivsystem.

Större eller mindre inslag på kurser inom programmet kan ges på engelska.

Nätstudier kräver självdisciplin

Utbildningen är ett samarbete mellan tre universitet som alla är med och ger kurser. Det är en ren distansutbildning där alla kurser ges via internet. Det kräver en hel del eget driv av dig som student. Samtidigt gör distansstudier att du kan få en attraktiv och efterfrågad kompetens, oavsett var i landet du bor. Cirka två gånger per termin samlas alla studenter på en studieort för gemensamma laborationer och annat praktiskt arbete.

Nära samarbete med elbranschen

Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftindustrin som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten. Elkraftsbranschen ger också bidrag till dina kostnader i samband med träffarna varje termin.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som elkraftsingenjör kan du arbeta med att projektera och leda större projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Din framtida arbetsplats finns på alltifrån stora kraftstationer till små elbolag. Du kan arbeta med elkonstruktion och projektera elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden eller större infrastruktursatsningar som till exempel kraftverks- och järnvägsbyggen. Dessutom behövs ingenjörer vid renoveringar och effektiviseringar av befintliga elkraftsanläggningar. Behovet av elkraftingenjörer med högre utbildning och specialkunskaper ökar ständigt, vilket innebär att arbetsmarknaden är god.

Vanliga yrken

Driftingenjör
• Projektledare
• Elnätsspecialist
• Planerare
• Elnätskonsult
• Konstruktör

 

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Anmälan och behörighet

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1556

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Nils Lundgren, programansvarig