"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Som elkraftsingenjör har du en nyckelroll i att utveckla och förbättra elnätet som är livsnerven i vårt moderna samhälle. Du kan jobba med utmanande projekt som att göra elkraftanläggningar mer effektiva, miljövänliga och smarta, eller att planera och bygga elkraft för nya industrier, bostäder och infrastruktur. Du har en ljus och trygg karriär framför dig, det är stor brist på elkraftsingenjörer i Sverige och världen. Dessutom får du en utbildning som är anpassad till elbranschens behov.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Utbildningen ger dig en solid grund i matematik, ellära, energiteknik och elektronik, samt fördjupade kunskaper i elkraftteknik och relaterade ämnen som drift- och underhållsteknik, mätteknik, reglerteknik och datakommunikation. Du lär dig också om elkraftekonomi, hållbar elenergianvändning och drivsystem.

Vissa kurser kan ges på engelska för att förbereda dig för en internationell arbetsmarknad.

Flexibel distansutbildning

Utbildningen är ett unikt samarbete mellan tre ledande universitet som alla bidrar med sin expertis och erfarenhet. Det är en ren distansutbildning som du kan läsa var du än bor i landet, så länge du har tillgång till internet. Du studerar i din egen takt, men får också stöd och feedback från lärare och kurskamrater. Cirka två gånger per termin träffas du och dina studiekollegor på en av studieorterna för att göra laborationer och andra praktiska övningar.

Tätt samarbete med elbranschen

Utbildningen är utformad i nära dialog med elkraftindustrin, som deltar i kurserna genom att ge gästföreläsningar, erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten. Elkraftsbranschen stöttar också dig ekonomiskt genom att bidra till dina rese- och boendekostnader i samband med träffarna varje termin.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som elkraftsingenjör har du ett brett och varierat arbetsfält. Du kan jobba med att designa och leda stora och små projekt inom olika sektorer av industrin och samhället, som till exempel kraftverk, elbolag, fastigheter, järnvägar och flygplatser. Du kan också jobba med att renovera och modernisera befintliga elkraftsanläggningar för att göra dem mer effektiva och hållbara. Elkraftsingenjörer är efterfrågade och värdefulla på arbetsmarknaden, och du har goda möjligheter att utvecklas och avancera i din karriär.

Vanliga yrken

• Driftingenjör
• Projektledare
• Elnätsspecialist
• Planerare
• Elnätskonsult
• Konstruktör

 

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Anmälan och behörighet

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1556

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Nils Lundgren, programansvarig