"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du vara med och bidra till en grön omställning av energisystemet? Vill du lära dig om förnybara energikällor, energieffektivisering och energitekniska lösningar? Då är högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik något för dig!

Under utbildningen

Som högskoleingenjör i energiteknik får du en bred och aktuell utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter inom energiområdet. Du får lära dig om olika energitekniker, såsom sol-, vind- och vattenkraft, biobränslen och värmepumpar. Du får också lära dig om energianvändning i byggnader, industri och transportsektor, samt hur man kan minska energiförluster och optimera energisystem.

Under utbildningen får du arbeta med praktiska projekt och laborationer, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i verkliga situationer. Du får en personlig kontakt med dina lärare och dina kurskamrater, som är engagerade, tillgängliga och stöttande.

Du får feedback och vägledning genom hela utbildningen, både i studierna och i din personliga utveckling. Du blir en del av en inspirerande studiemiljö, där du kan utbyta erfarenheter och idéer med andra som delar ditt intresse.

Fördjupa dig i slutet av utbildningen

Under senare delen av utbildningen väljer du fördjupningskurser som intresserar dig. Energieffektivisering fokuserar på hur energisystem för uppvärmning, kylning och ventilation fungerar och hur de kan effektiviseras.

Du läser också kurser inom elkraft, uthållig energiteknik, vindenergi, projektering av VVS-system och förbränningsteknik. Vill du bredda dina studier kan du välja kurser inom projektledning, språk, ekonomi med mera.

Programöversikt

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du en efterfrågad kompetens som högskoleingenjör i energiteknik. Du kan arbeta med att planera, utveckla, driftsätta och underhålla energisystem, både på lokal och global nivå. Du kan arbeta med att analysera, utvärdera och förbättra energilösningar ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Var med och skapa ett hållbart samhälle

I din yrkesroll får du vara med och skapa ett mer hållbart samhälle ur energisynpunkt. Som energiingenjör kan du till exempel arbeta som projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör eller arbetsledare. Du kan konstruera och utveckla fjärrvärmesystem som använder förnybara energikällor, eller arbeta med solceller och vindkraft.


Du kan också arbeta med produktion av energi, energirådgivning, planering, försäljning, utveckling och effektivisering av energitekniska system. Dina framtida arbetsgivare finns främst inom teknikföretag, energibolag, konsultföretag, samt inom bygg- och fastighetsbranschen. Några exempel på företag och organisationer som anställer energiingenjörer är Vattenfall, E.ON, Fortum, Sweco, ÅF, RISE, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Anmälan och behörighet

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1558

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Anders Åstrand, programansvarig