"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i statsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter. Du har också möjlighet att göra praktik eller studera utomlands inom ramen för programmet.

Under utbildningen

Programmet kan läsas ett år mot en magisterexamen eller två år mot en masterexamen. I båda fallen ligger tyngdpunkten under den första terminen på fördjupade färdigheter i teori och metod, med statsvetenskapliga analysinriktningar som första kurs följd av två metodkurser som du läser tillsammans med studenter i andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Under termin två ges två kurser som behandlar frågor om politisk representation och styrning från olika perspektiv, den första handlar om Sverige i EU och den andra om miljö- och naturresursförvaltning i Arktis. Om du läser mot en ettårig magisterexamen skriver du en uppsats istället för att läsa kursen om miljö- och naturresursförvaltning. Om du läser mot en tvåårig masterexamen kan du välja att skriva uppsats istället för att läsa miljö- och naturresursförvaltning.

Under termin tre ges två ytterligare ämneskurser. Den första handlar om global och regional styrning, med särskild betoning på flernivåstyrning, och på den andra behandlas ledarskap i offentlig förvaltning, inklusive det offentliga ledarskapets politiska och administrativa funktioner. Under termin tre kan du, istället för en eller båda dessa kurser, välja att göra praktik eller studera utomlands.

Den sista terminen skriver du masteruppsats om 30 hp. Om du skrev 15 hp magisteruppsats under termin två räcker det med en masteruppsats om 15 hp under termin fyra, och då finns utrymme att välja en valfri kurs under delar av terminen.

Efter utbildningen

Masterprogrammet i statsvetenskap förbereder dig för arbete med handläggning, planering och analys. Du kan arbeta på lokal, nationell eller internationell nivå, inom exempelvis offentliga institutioner eller organisationer som arbetar med politiska frågor. Utbildning på avancerad nivå blir allt viktigare, och med gedigen förståelse för viktiga samhällsfrågor i kombination med analytiska färdigheter och god förmåga att uttrycka dig i skrift blir du attraktiv för många arbetsgivare.
 

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde statsvetenskap.
Filosofie masterexamen, huvudområde statsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp freds- och konfliktstudier och minst 30 hp statsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2076

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp freds- och konfliktstudier och minst 30 hp statsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2076

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledaren