"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Med sitt starka fokus på användarupplevelser (UX) och design av interaktiva system vänder sig detta program till den som vill vara med och utforma framtidens upplevelser och interaktion med digital teknik. Programmets innehåll är väl förankrat i aktuell forskning inom fältet människa-datorinteraktion (MDI) och inkluderar bland annat användarcentrerad design, konceptdesign, prototyping och användartester.

Under utbildningen

Kurserna på programmet ger studenterna förutsättningar att utveckla nyckelkompetenser och färdigheter relevanta för såväl interaktions- som upplevelsedesign.

Genom att tillämpa teorier, begrepp och metoder från och för användarcentrerad design, designteori och aktuell forskning inom UX-området täcker programmet in alla aspekter av designprocessen. Användarstudier och konceptutveckling, via mockups, skisser och prototyper, till design, utveckling och utvärdering inom ett stort antal tillämpningsområden som arbetsliv, fritid, digital underhållning och informationshantering.

Utbildningen bygger på kombinationen av teori och praktik, något som möjliggör för studenterna att utveckla sina förmågor att förstå, analysera och designa för människa-datorinteraktion och användarupplevelser.

Detta sätt att arbeta ställer höga krav på, samt utvecklar, studenternas självständighet, initiativförmåga och kreativitet, något som också kommer att utgöra kärnkompetenser i deras framtida yrkesliv.

Tydlig struktur och förankring i ämnet informatik tillsammans med möjligheten till valfria kursinslag ger programmet stora möjligheter för studenter att utforma sin utbildning på ett sätt som passar just dem. Programmet förbereder således studenter för både professionella och akademiska karriärer.

Våra masterprogram riktar sig mot både nationella och internationella sökande och ges på campus i Umeå, något som skapar en attraktiv och dynamisk utbildningsmiljö.

Undervisningsspråket är engelska och våra lärare är etablerade och aktiva forskare inom ämnet. För utveckling av praktiska färdigheter har studenterna dessutom tillgång till välutrustade datorsalar och ett dedikerat UX-lab.

Programöversikt

Magisterexamen, 1 år (med möjlighet att fortsätta mot en
masterexamen)

Termin 1
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp
Prototyper för interaktion, 15 hp

Termin 2
Interaktionsdesign och framväxande teknologier, 7.5 hp
Kvalitativ forskning i informatik, 7.5 hp
Magisteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp

Väljer du fortsatta studier mot masterexamen läser du följande under kommande år.

Termin 3

Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion, 15 hp
Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4
Masteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse I, 15 hp
Avancerad tjänstedesign, 15 hp

Masterexamen, 2 år
Istället för ovanstående struktur kan du från start välja att läsa en två års masterutbildning och genomför då följande:

Termin 1
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp
Prototyper för interaktion, 15 hp

Termin 2
Interaktionsdesign och framväxande teknologier, 7.5 hp
Kvalitativ forskning i informatik, 7.5 hp
Avancerad tjänstedesign, 15 hp

Termin 3
Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion, 15 hp
Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4
Masteruppsats med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse II, 30 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta inom alla de verksamheter där interaktion mellan människa och IT står i centrum, och där UX design är en viktig del av digital produkt-, tjänste- eller systemutveckling.

Du kan till exempel arbeta med att förstå och utveckla användbarhet och användarupplevelse hos existerande digitala system, utvärdera implementationer av dessa samt delta i design och utveckling av nya digitala produkter och tjänster. 

Tidigare studenter har efter sin examen bland annat fått anställningar som interaktionsdesigners, webbutvecklare, UX designers, användbarhetsdesigners och forskare.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten erhålla filosofie magisterexamen, huvudområdet informatik,
inriktning: människa - datorinteraktion och användarupplevelse.
 
Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten erhålla filosofie masterexamen, huvudområdet informatik,
inriktning: människa - datorinteraktion och användarupplevelse.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2090

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2090

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Informatik
Kontaktperson för programmet är:
Anna Croon