"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vårdadministrativa programmet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Utbildningen är inriktad mot vårdadministrativt arbete inom flera delar av bl.a. hälso- och sjukvården, vårdcentraler, företagshälsovård, privata vårdinrättningar, läkemedelsindustri och medicinska forskningsverksamheter. Utbildningen har två examensmöjligheter, en tvåårig högskoleexamen och en treårig kandidatexamen. Utbildningen är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet är nätburet (dvs ges helt på distans) och bedrivs på heltid. Under utbildningen kommer ni via Zoom-möten få träffa på såväl ansvariga för programmet som undervisande lärare. Via schema och kursplaner kommer det tydligt framgå om digitala träffar är obligatoriska. Om inslag är obligatoriska ges alltid möjlighet till omprov. Till detta ges ofta mycket material i form av inspelade föreläsningar och andra typer av instruktioner. Examinerande inslag sker som regel under dagtid och studietakten är på helfart (40 timmar i veckan).

Utbildningen förbereder för administrativt arbete inom vård och omsorgsverksamheter på kommuner, regioner eller privata utövare. Utbildningen leder efter tre års studier fram till en kandidatexamen i ekonomisk historia eller statsvetenskap med vårdadministrativ inriktning. Därför är vår utbildning mer omfattande än tvååriga yrkesutbildningar till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare. Studenterna kan välja att ta ut en högskoleexamen efter två år men utbildningen möjliggör också för fortsatta och fördjupande universitetsstudier under ett tredje år.

Under utbildningen berörs frågor som: hälso- och sjukvårdens förvaltning och styrning, sjukvårdsjuridik, vårddokumentationens grunder, hälsoekonomi och ekonomistyrning, e-hälsa samt svensk och engelsk medicinsk terminologi. Utbildningen behandlar även vetenskaplig metod inkl. statistik och inom ramen för utbildningen ska även en högskole- samt kandidatuppsats författas. Studenterna förbereds för administrativt arbete såsom journalföring, budget och övriga ekonomifrågor, personalplanering, statistikinsamling, receptionsarbete och  arkivhantering.

Programöversikt

År 1
Vårdens administration, organisation och politik. Sjukvårdens juridik och journalhantering. Vård, samhälle och hälsoekonomi. eHälsotjänster och den digitala patienten. Introduktion till vetenskapliga studier.

År 2
Svensk och engelsk medicinsk terminologi. Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi. Verksamhetsförlagd utbildning. Teori, metod och fördjupningsarbete.

År 3
Individuellt valda kurser samt kurser på kandidatnivå i Ekonomisk historia eller Statsvetenskap med  inriktning mot vårdadministration

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder för administrativt arbete inom olika vårdande eller forskande verksamheter i kommuner, landsting eller privata företag. Det vårdadministrativa arbetet utförs av många personalkategorier, men vårdadministratörer är de som journalför den information läkare eller annan vårdpersonal dikterat. Arbetsuppgifterna kan även omfatta budget, personalrapportering, statistikinsamling och andra uppgifter relaterade till forskning och utredning.

Examen

Efter avslutat år två
Högskolexamen. Huvudområde: ekonomisk historia eller statsvetenskap. Inriktning: vårdadministration.

Efter avslutat år tre
Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: ekonomisk historia eller statsvetenskap. Inriktning: vårdadministration.

Anmälan och behörighet

Vårdadministrativa programmet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet. För vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1286

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Jonatan Svanlund