Till umu.se

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Världsunik forskningsstudie lanseras i Umeå

2016-08-31
Idag lanseras Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Genom det nationella projektet SCAPIS ska världens största kunskapsbank byggas upp för framtida forskning kring individuella faktorer för hjärt- och lungsjukdom. SCAPIS, som görs vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus samt i fem andra universitetsorter, finansieras i huvudsak av Hjärt-Lungfonden.

Femårsjubilerande podcast hyllar och kritiserar populärvetenskap

2016-08-31
Sveriges Television har ett gott facit vad gäller att tillgängliggöra forskning, till exempel med Kunskapkanalen och Utbildningsradion och program som Värsta språket och Historieätarna. Men i nyproduktionen av Fråga Lund, når de inte ända fram. Detta argumenterar medievetarna vid Umeå universitet, Jesper Enbom och Erik Lindenius, för i jubileumsavsnittet av podcasten Mediespanarna.

Svt Opinion: ”Ta våldtäkter mot män på allvar”

2016-08-31
”Även om det är långt vanligare att kvinnor utsätts för våldtäkt, måste våldtäkt mot män också ses som ett allvarligt samhällsproblem”, skriver Jens Lindberg och Stefan Sjöström, forskare i socialt arbete vid Umeå universitet.

SR: Stora samhällsvinster om bilister börjar cykla

2016-08-31
"40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna bli cyklister. Det handlar om 110.000 bilister, säger Peter Schantz, professor vid GIH och gästprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.
– Jag är ganska säker på att det går att överföra till medelstora och lite mindre städer.

Ny ambassadör fungerar som länk mellan skola och didaktikforskning

2016-08-31
NATDID är ett nationellt centrum som stödjer skolutvecklingen genom att sprida forskningsresultat från ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik till verksamma i skolan. Inledningsvis har organisationen rekryterat fyra NATDID-ambassadörer och Karolina Broman vid Umeå universitet är en av dem.

svt: Tidigare Umeåfysiker i Fråga Lund

2016-08-29
Gabriella Stenberg Wieser, fysiker och tidigare anställd vid Institutionen för fysik är en av experterna i TV-programmet Fråga Lund. Expertpanelen består av Gunnar Wetterberg, Armita Golkar, Gabriella Stenberg Wieser, Henrik Widegren och Jessica Abbott.Tv-programmet leds av Kristian Luuk och sänds på onsdagar klockan 21.

Storsatsning på forskning om smittsamma sjukdomar i Arktis

2016-08-29
Nordiska ministerrådets forskningsorganisation NordForsk ger ytterligare 3 miljoner norska kronor till CLINF-projektet. Umeå universitet är med och leder projektet, som studerar klimatförändringens effekter på djurs och människors infektionssjukdomar, och dess påverkan på samhällen i norr, från Grönland till östra Sibirien. Tilläggsanslaget ska användas för att utvidga studierna till att omfatta även platser öster om Uralbergen.

En direktkanal mellan 1700-talets folk och riksdag

2016-08-29
Folket kunde komma mycket närmre sina makthavare och representanter förr i tiden än idag. Det visar en ny avhandling skriven av historikern Martin Almbjär, Umeå universitet. Almbjär visar hur riksdagen på 1700-talet tog emot tusentals så kallade suppliker, det vill säga överklaganden, förfrågningar, klagomål och förslag, från svenska undersåtar. Majoriteten av dessa antogs dessutom för vidare undersökning i riksdagen. Här pågick alltså en aktiv dialog mellan riksdagen och delar av folket.

Varför är sexualitet outforskat inom science fiction trots genrens queera potential?

2016-08-26
Varför finns det så få queera karaktärer i science fiction? Och varför handlar genren så lite om sexualitet? Hur kommer science fiction att se ut i framtiden? Det är frågor som Josefine Wälivaara utreder i en ny avhandling vid Umeå universitet.

TV4 Nyheter: Svensk uppfinning ska utforska månen

2016-08-26
Sveriges första vetenskapliga experiment som ska utforska månen håller just nu på att arbetas fram vid Umeå universitet. Det handlar om ett instrument som ska mäta elektriska fält på månytan. Civilingenjörsstudenter deltar och samarbetar med rymdnördar och tyska forskare. Se ett nyhetsinslag (1:03 min)

Hur modellval och mätningar påverkar slutsatser i studier av offentlig upphandling

2016-08-25
Offentlig upphandling syftar till att minska privata företags vinster till förmån för allmänheten. David Sundström vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har skrivit en avhandling om metoder att empiriskt studera sådana upphandlingar. Hur forskaren ser på verkligheten och hur information mäts är två saker som kan påverka slutsatserna i sådana studier.

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

2016-08-24
Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer, biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Många naturområden restaureras för att vända utvecklingen, men för att lyckas måste man ta hänsyn inte bara till det ekosystem som ska restaureras utan även till omgivande ekosystem. Detta enligt Umeåforskare som uppmanar ansvariga att inte restaurera näraliggande skogar och vattendrag var för sig utan att behandla dem som en helhet. Resultaten är publicerade i tidskriften BioScience.

Nyhetsarkiv - sök äldre nyheter

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter

Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Samhällsvetenskap

Eva Stoianov
090-786 62 28
072-202 14 37
eva.stoianov@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Medicin

Daniel Harju
090-786 64 65
daniel.harju@umu.se

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
090-786 69 32
annika.kjellsson-lind@umu.se