......

 
Till umu.se

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Läkartidningen: Dyrare vård för män vid hjärtinfarkt och blindtarmsinflammation

2015-04-28
Män kostar mer än kvinnor vid hjärtinfarkt och appendicit. Det konstaterar bland andra Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, i en studie.

Dagens Medicin: Prisas för studie om diagnostik av mykoplasma

2015-04-28
I en pilotstudie har forskare från Umeå universitet lyckats använda metabolomik för att se vilka lunginflammationer som orsakas av mykoplasma, något som kan vara ett första steg till snabbdiagnostik. Pilotstudien belönades av arrangörerna av infektions- och mikrobiologikongressen ECCMID i Köpenhamn,...

Svaga rättigheter försvårar resandet för funktionshindrade

2015-04-28
Svaga rättigheter i Sverige, Danmark och Norge gör det svårt för människor med funktionshinder att vara oberoende och kunna resa på egen hand i vardagslivet. – Trots målen i både rätten och funktionshinderpolitiken att människor med funktionshinder skall kunna röra sig fritt i samhället, motverkar...

Ny bok om GMO av Umeåprofessor

2015-04-27
Frågor som berör genmodifierade växter väcker mycket känslor. Växtprofessor Stefan Jansson med medförfattare beskriver sakligt forskningsläget i en ny bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offent...

Dagens Medicin: Så har harpesten spridits i Västeuropa

2015-04-27
Chinmay Dwibedi, doktorand i klinisk mikrobiologi och forskare vid FOI, och hans kolleger har analyserat hela genomet hos en speciell stam av harpest som snabbt spridit sig över hela Västeuropa. De varnar nu vården för att invaggas i "falsk trygghet" så snart ett utbrott har stävjats: – Vi såg att...

Hälsoprogram förbättrar vård i samband med graviditet och förlossning i Etiopien

2015-04-22
Det samhällsförankrade övergripande hälsoprogrammet The Health Extension Program, HEP, som syftar till att förbättra tillgång till vård för kvinnor och barn i Etiopien, har bland annat resulterat i en tydligt förbättrad samordning av mödravård, förlossningsvård och vård av kvinnor och barn efter för...

SvD Opinion: Ny genteknik kan ge stora miljövinster

2015-04-22
Europa har en närmast parodiskt restriktiv lagstiftning vad gäller genteknik och växtförädling. En utveckling mot ett hållbart jordbruk hämmas i hela EU av en framgångsrik ovetenskaplig motståndsfront, och hela området har belagts med ett slags yrkesförbud. Det är dags att bejaka kraften i den moder...

SR: Förbifarten omfördelar risken för avgasdöd

2015-04-22
Den stora motorvägsleden Förbifart Stockholm som nu byggs för att leda trafiken förbi huvudstaden, kommer inte att ge färre dödsfall på grund av minskade luftföroreningar i stan visar nya beräkningar från forskare vid Umeå universitet. Avgashalten i tunnlarna blir i stället så hög att hälsoriskerna ...

Så överlever harpestbakterien i mänskliga celler

2015-04-21
En viss typ av proteinsekretion gör det möjligt för harpestbakterien att förhindra att den avdödas av kroppens värdceller. Det gör i sin tur bakterien kan växa till och bli sjukdomsframkallande, enligt den avhandling som Lena Meyer försvarar vid Umeå universitet, den 24 april.

P4 Norrbotten: Forskare vill återinföra vildrenen i skogsfaunan

2015-04-20
Skogsvildrenen har varit en del av den svenska faunan, bland annat i Norrbottens kustland, men den utrotades i mitten av 1800-talet. Nu finns det planer på att återinföra den i svenska skogarna. En av de som arbetar med en förvaltningsplan för skogsvildrenens återinförande är forskaren Stig-Olof Hol...

Fysioterapeuter från hela världen möts i Singapore

2015-04-20
Den 1–4 maj 2015 samlas bortåt 5 000 fysioterapeuter från hela världen i Singapore för att delta i kongressen WCPT. Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, har som Europas representant arbetat med det vetenskapliga innehållet i denna världskongress.

Får pris för Parkinsonforskning

2015-04-16
Parkinsonfondens Elsa och Inge Anderssons Pris på 100 000 kronor, går 2015 till forskaren Magdalena Eriksson Domelöff som har doktorerat i Umeå. I hennes avhandling har hon visat att de patienter som utvecklade demens försämrades snabbare motoriskt än de som inte utvecklade demens vid Parkinson.

Fler forskningsnyheter


Sidansvarig: Presskontakt
2013-10-28

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter

Pressinformation

Presskontakt

Per Melander
090-786 50 89
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Samhällsvetenskap

Eva Stoianov
090-786 62 28
072-202 14 37
eva.stoianov@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Medicin

Mattias Grundström Mitz
090-786 64 65
mattias.mitz@umu.se

Utbildningsvetenskap

Annika Kjellsson Lind
090-786 69 32
annika.kjellsson-lind@umu.se