Till umu.se

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Vill ta reda på hur växter tajmar sitt blomningsbeslut

2016-10-24
Blomningens start utgör en central händelse i växters livscykel och innebär att reproduktionen säkerställs. Från jordbrukets synvinkel är det viktigt att blomningen sker på rätt tidpunkt för optimal skörd. Professor Markus Schmid leder ett projekt som ska ta reda på hur blomning regleras på cellnivå...

Hur påverkar klimatförändringar nordliga sjöekosystem?

2016-10-24
Sjöar i Arktis och norra barrskogsregionen är känsliga för miljöförändringar. Professor Jan Karlsson och medarbetare ska undersöka hur ett varmare klimat med högre vattentemperatur och tillrinning från land kommer att slå mot dessa sjöars fiskbestånd och växthusgasutbyte.

P4 Västerbotten: Unikt trädfynd i Lycksele

2016-10-21
I Lycksele håller man på att gräva fram ett träd, som kan vara det äldsta man grävt upp i Sverige. P4 har träffat forskaren Rolf Zale i grävartagen tillsammans med tillsammans med Jonatan Klaminder, Martin Jönsson och Viktor Gydemo. -Jättespännande med de här kottarna, om de då är 9 500 åt gamla, s...

Riksbanksmiljoner lyfter forskning i Umeå

2016-10-21
Forskningen i Umeå får ett rejält tillskott när Riksbankens Jubileumsfond delar ut medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ett program och tre projekt vid Umeå universitet får dela på nära 53 miljoner kronor. Mest i hela Sverige får forskningsprogrammet Varianter av fred vi...

Ny bok: ”Encyclopedia of the Barents Region”

2016-10-21
I ett nytt uppslagsverk kallat ”Encyclopedia of the Barents Region” presenteras omfattande kunskap om historia, ekonomi och kultur i Barentsregionen. Encyklopedin är ett internationellt vetenskapligt projekt med deltagare från framförallt Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En rad forskare vid Ume...

Behandlingsstrategin aktiv monitorering allt vanligare för prostatacancerpatienter

2016-10-21
Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology. Pär Stattin, som är professor i urologi vid Uppsala och Umeå universitet, har lett studien.

Nytt nummer av TN Magasin

2016-10-20
I årets sista nummer av TN Magasin, teknisk-naturvetenskapliga fakultetens tidning, möter du bland andra civilingenjörsstudenten Josef Larsson som läste en termin i Israel och Robert Mull, ny professor vid Arkitekthögskolan.

Podcast: Storslagen fjällmiljö

2016-10-20
I en postcastserie lyfts ny kunskap och forskning om den storslagna fjällmiljön. I varje avsnitt möter programledaren Tomas Hagström en forskare och två gäster. I senaste avsnittet ”Lokal samverkan i fjällen” medverkar professor Katarina Eckerberg från Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universi...

Skolvärlden: "Risk att Pisa examinerar fel saker"

2016-10-20
Vad testar egentligen ett matteprov – elevernas förmåga att läsa uppgifterna eller att lösa dem? I sin avhandling analyserar Anneli Dyrvold matematikuppgifter från Pisa-provet och de nationella proven i årskurs nio och konstaterar att det inte är självklart att det är den matematiska förmågan som pr...

DN: Landet avfolkas men storstäder lockar inte

2016-10-20
Sex av tio personer som gick ut grundskolan år 2000 i glesbygdskommunerna har lämnat orten. Men många bosätter sig i samma län, visar DN:s granskning. Läs intervju med bland andra Emma Lundholm, lektor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Svt: Unika tallar berättar tusenårig historia

2016-10-20
Tallar som kan vara upp emot 10 000 år grävs just nu fram på Norräng i Lycksele. Och tallarna skvallrar om en gammal naturkatastrof. – Vi är intresserade av vad som hände när inlandsisen smälte bort. Tallen vi försöker gräva fram här gissar vi är 9 500 år, berättar Rolf Zale, lektor vid Umeå univer...

VK Debatt: Blandskog motverkar skador när klimatet blir varmare

2016-10-20
Riskerna för skogsskador på grund av svamp och insektsangrepp ökar i takt med att klimatet blir varmare. Men forskning har visat att skadorna kan minskas där lövträd växer blandat med barrträd. Skogsskötseln måste anpassas till förväntade framtida risker. Men det räcker inte att enstaka markägare än...

Nyhetsarkiv - sök äldre nyheter


Sidansvarig: Presskontakt
2013-10-28

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter

Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Samhällsvetenskap

Eva Stoianov
090-786 62 28
072-202 14 37
eva.stoianov@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Medicin

Daniel Harju
090-786 64 65
daniel.harju@umu.se

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
090-786 69 32
annika.kjellsson-lind@umu.se