Till umu.se
Specialpedagogprogrammet Anmäl dig här

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Om programmet

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå som vänder sig till dig som har en lärarutbildning och har arbetat i skolan i minst tre år. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att erbjuda stöd till skolledning och övriga lärare i frågor som berör barn och elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om att ge den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen och driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.  Utbildningen kan även byggas på med kurser som leder till en magisterexamen mot ämnet specialpedagogik.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier,
Lärarexamen (motsv.) Med behörighetsgivande examen jämställs även av Skolverket beslutad utökad behörighet för undervisning annan skolform än vad som framgår av examensbeviset,
Tre års lärarerfarenhet efter examen.

 

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialpedagogexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Programmet läses på distans, heltid, och innebär sammankomster i Umeå cirka en vecka per månad under utbildningstiden. Mellan träffarna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via konferensplattform. Studenterna förväntas därför ha tillgång till dator och Internet.

Det här kan du jobba med

Beroende på din grundutbildning kan du efter genomgången påbyggnadutbilning arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning eller inom habilitering. Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering och fungerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Lärarhögskolan

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090 - 7865000

Kontaktformulär