"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Speciallärarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till speciallärare. Du fördjupar dina tidigare kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller intellektuell funktionsnedsättning . Du får redskap för att analysera elevers utvecklingsmöjligheter och anpassa arbetssätt mot deras behov. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder, utveckla arbetet med stödinsatser och ger stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Anmälningsdatum

15 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag

För att styrka lärarerfarenhet ska du ladda upp ett tjänstgöringsintyg. Umeå universitet har ingen särskild blankett för detta ändamål

Under utbildningen

I utbildningen specialiserar du dig inom ett specifikt område. Vilket område du vill specialisera dig inom väljer du redan när du ansöker till utbildningen.

Du väljer mellan de här specialiseringarna:

 • språk-, skriv- och läsutveckling eller
 • matematikutveckling eller
 • intellektuell funktionsnedsättning 

Under utbildningen får du redskap att kritiskt granska och tillämpa metoder för att kartlägga och bedöma lärmiljöer, samt elevers utveckling och lärande inom den specialisering du har valt. I kartläggningen på individnivå ingår att ta ställning till hur de styrkor och utmaningar som framkommit i kartläggningen påverkar elevens lärande. Kartläggningen utgör underlag inför beslut om stöd till elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.  Utbildningen behandlar även förändringsarbete i lärmiljön på gruppnivå som gynnar alla elever och didaktiska insatser anpassade till den enskilda elevens behov.

Utbildning med träffar i Umeå

Undervisningen bedrivs på helfart. I programmet ingår 3–5 träffar per termin vid universitetet i Umeå. Varje träff är 3–5 dagar , med obligatoriska inslag som kräver närvaro på universitetet och i utbildningens fysiska lärmiljö. Mellan universitetsträffarna förekommer schemalagda digitala inslag via en lärplattform. Du behöver ha tillgång till en dator och internet.

Under utbildningen genomför du vissa uppgifter i en förskola eller skola. Redan nu kan du kontakta en förskola eller skola för att diskutera möjligheterna till det.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Programöversikt

Gäller antagna from ht 2023

Termin 1
Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion 15 hp
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Termin 2
Språk-, skriv och läsutveckling:
Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp
Intellektuell funktionsnedsättning:
Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Kunskap och kommunikation - att utveckla läromiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Matematikutveckling:
Matematikutveckling för speciallärare, 30 hp

Termin 3
Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Språk-, skriv och läsutveckling:
Examensarbete för speciallärarprogrammet med specialisering språk, skriv- och läsutveckling 15 hp
Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Intellektuell funktionsnedsättning:
Examensarbete för speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 15 hp
Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Matematikutveckling:
Kurs i examensarbete -matematikutveckling 15 hp
Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. 

Efter utbildningen

Som speciallärare arbetar du direkt med de elever som behöver stöd på olika sätt. Arbetet kan till exempel handla om att förebygga och åtgärda problem och hinder, leda pedagogisk utveckling och följa upp och utvärdera arbete.

Beroende på hur din grundläggande lärarutbildning ser ut kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning, men också i specialskola eller på resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionsnedsättning. 

Anmälan och behörighet

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Intellektuell funktionsnedsättning

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6412

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Matematikutveckling

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6410

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Språk-, skriv- och läsutveckling

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6400

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

Speciallärarprogrammet startar på höstterminen. Du ansöker enligt de datum som finns under rubriken "Anmälan och behörighet".

Vad är det för skillnad mellan specialpedagog och speciallärare?

Specialpedagoger och speciallärare har fördjupad kompetens om att underlätta inlärning för elever i skolan. Deras pedagogiska uppdrag skiljer sig åt även om de i vissa fall kompletterar varandra. Specialpedagogens fokus är på skolans pedagogiska utveckling och specialpedagogen har därmed en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det kan handla om att ge stöd och råd till lärare, utveckla elevers lärmiljö, kartlägga och analysera elevers stödbehov samt utforma insatser. Specialläraren är ämnesspecialiserad och fokuserar på lärandesituationen för elever och deras lärare. Det kan handla om en mer undervisande funktion men även att kartlägga och analysera elevers utvecklingsmöjligheter och att undanröja hinder för elevens lärande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter