Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Den arktiska forskarskolan anställer doktorander i samarbete med olika institutioner inom universitetet. Forskarskolans doktorander erbjuds att delta i arktiska sammankomster, studieresor, seminarier med mera. Den första kullen doktorander påbörjar sin utbildning hösten 2022.

Den arktiska forskarskolan är en del av Arcums verksamhet och har hållbar utveckling som tillägg till den arktiska inriktningen.

Den första kullen doktorander vid den arktiska forskarskolan påbörjar sin forskarutbildning i början av höstterminen 2022. Under vårterminen 2022 pågår utlysning och antagning till de tio doktorandtjänsterna.

Pedagogisk modell och planerade aktiviteter

I syfte att skapa en arktisk kontext för doktorander och handledare erbjuder den arktiska forskarskolan kurser inom perspektiv på hållbarhet inom arktisk forskning om totalt 15 ECTS (7,5 under hösten 2023, och 7,5 under våren 2024).

Under höstterminen har vi en kickoff för forskarskolans doktorander, och en gång om året genomförs en fältresa till Abisko, Rovaniemi, Vindelälvens biosfärområde och Tromsö.

Dessutom erbjuder den arktiska forskarskolan seminarier, workshops och internationella samarbeten samt deltar i, och arrangerar, konferenser och möten som är relevanta för forskarskolans doktorander.

Handledarna deltar aktivt i den arktiska forskarskolans verksamhet och är ingår i ett handledarekollegium. De enskilda doktorandernas individuella studieplaner är ett viktigt verktyg för detta samarbete.

Om den arktiska forskarskolan

Den arktiska forskarskolan baseras på en samfinansieringsmodell där doktorander antas och anställs vid en institution men forskarskolan täcker 50 procent av lönekostnaden. Forskarskolan tecknar samarbetsavtal med institutionen.

Utlysning av doktorandtjänster, urval och antagning görs av respektive institution men med insyn från den arktiska forskarskolan.

Aktuella doktorandtjänster

Nedan listas de utlysta doktorandtjänster vid den arktiska forskarskolan som just nu går att söka. På sidan Arktiska forskarskolans doktorandprojekt 2022 finns beskrivningar av de projekt som kommer att starta hösten 2022.

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot transformation, riskifiering och geopolitik i Arktis
Ansök senast: 2022-08-05
  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Institution Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

Linda Lundmark, föreståndare för forskarskolan

Kontaktuppgifter

Föreståndarens uppgifter är att utveckla och samordna den arktiska forskningen och forskarutbildningen, med särskilt fokus på samhällsansvar. Hon kommer att inspirera till tvärvetenskapliga initiativ och gynna samhället i stort.

Konstverk av hjärtan mot en å
tis
28
jun
Registrera intresse - seminarieserie för arktiska doktorander
Tid 28 juni kl. 00:00 till 28 augusti kl. 00:00
Plats Online