"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Småtrycket

Småtrycket består av mindre trycksaker såsom årsberättelser, almanackor, konstkataloger, program för kulturevenemang, turistbroschyrer med mera. Materialet speglar utvecklingen av det svenska samhället.

Biblioteket får småtrycket genom pliktleveranser och avsändare av publikationerna är ofta föreningar, samfund och politiska partier. Biblioteket behåller sådant småtryck som rör de fyra nordligaste länen och visst rikstäckande material. Småtrycket är ett viktigt källmaterial inom framförallt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Söka och bläddra i småtrycket

För att få en översiktlig uppfattning om vad småtrycket innehåller kan du söka i bibliotekets söktjänst. Skriv "småtrycket" före ditt sökord.

Här kan du bläddra i småtrycket utifrån ämne

A. Bok- och biblioteksväsen

Arkiv

Bibliotek

Förlag

Övrigt

B. Allmänt och blandat

Allmänna museer

Ordenssällskap

Radio och TV

Tidnings- och tidskriftsväsen

Övrigt

C. Religion

Kristna samfund

Svenska kyrkan

Övrigt

D. Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi

E. Uppfostran och undervisning

Folkhögskolor, specialskolor

Högskolor

Övrigt

F. Språkvetenskap

Språkvetenskap

G. Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

I. Konst, musik, teater och film

Film

Konst: institutioner

Konst: konstnärer

Musik

Teater

J. Arkeologi

Arkeologi

K. Historia

Historia

L. Biografi med genealogi

Biografi med genealogi

M. Etnografi, socialantropologi och etnologi

Etnografi, socialantropologi och etnologi

N. Geografi

Övrigt

O. Samhälls- och rättsvetenskap

Arbetsgivareorganisationer

Arbetslöshetskassor

Fackliga organisationer

Försäkring

Handikapporganisationer

Politiska partier

Övrigt

P. Teknik, industri och kommunikationer

Transportmedel och kommunikationer

Övrigt

Q. Ekonomi och näringsväsen

Företagskataloger

Jakt och fiske

Lantbruk och trädgårdsskötsel

Skogsbruk

Övrigt

R. Idrott, lek och spel

Idrott, lek och spel

S. Militärväsen

Militärväsen

T. Matematik

Matematik

U. Naturvetenskap

Almanackor

Övrigt

V. Medicin

Medicin

Mer information om småtrycket

Vad finns i småtryckssamlingen?

I samlingen finns material i huvudsak från 1975 och framåt och detta är sökbart i bibliotekets söktjänst.

Exempel på innehåll

  • Almanackor
  • Årsberättelser, stadgar, program, medlemsförteckningar, kongresstryck, verksamhetsplaner (från föreningar, institutioner, organisationer och politiska partier)
  • Företagskataloger
  • Handlingar och protokoll från kommuner och landsting
  • Konstkataloger
  • Teater-, konsert- och filmprogram
  • Turistbroschyrer
  • Utställningskataloger

Äldre småtryck

Biblioteket har även en samling med äldre småtryck som innehåller tryck fram till 1975. Denna samling kan inte sökas i bibliotekets söktjänst. Inget nytt förs hit, vilket innebär att äldre småtryck som tillkommer genom gåvor sorteras in i den nya samlingen. Av praktiska skäl har även en del tryck från den äldre samlingen flyttats över till den nya samlingen. Detta gäller exempelvis verksamhetsberättelser.

Samlingen innehåller många små monografier från tidigt 1900-tal, även sådana som är tryckta i Finland och är på svenska.

Kan jag låna ur småtryckssamlingen?

Småtrycket står i ett slutet magasin på Universitetsbiblioteket och får inte lånas hem. Om du vill läsa materialet på plats kan du vända dig till personalen i informationsdisken så plockar vi fram det du behöver.

Material från småtryckssamlingen lånas ej ut på fjärrlån till andra bibliotek.

Var kan jag hitta mer småtryck om jag vill fördjupa mig?

Kungliga biblioteket (KB) sparar så gott som allt material i bibliotekets samling med vardagstryck. Det är sökbart i databaserna Libris och Regina, men du kan också vända dig direkt till KB för att få sökhjälp. Även om vardagstrycket i regel måste studeras på plats kan det vara av intresse att få klarhet i vad som finns inför ett besök. Digitalisering av delar av materialet är också möjlig. 

Vardagstryck

För den intresserade finns en blogg om KB:s samlingar, i denna presenteras exempelvis vardagstrycket.

Från papyrus till pixlar

Senast uppdaterad: 2019-10-22