"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Östergrensamlingen

På biblioteket finns en specialsamling med ungefär 25 000 titlar som tillhört professor Olof Östergren (1874-1963), Uppsala. Samlingen har tonvikten på språkvetenskap men innehåller också mycket inom andra ämnesområden, såväl svenskt som utländskt, från alla århundraden alltifrån boktryckarkonstens barndom på 1400-talet. Samlingen avslutades 1956.

Sök och beställ i Östergrensamlingen

Östergrens kortkatalog är digitiserad och du hittar den här:

Sök i Östergrensamlingen

Digitiserade böcker från Östergrensamlingen

Böckerna i Östergrensamlingen är inte till hemlån men du får gärna läsa dem i bibliotekets läsesal.

Universitetsbiblioteket kunde förvärva denna samling med en donation från Stiftelsen Seth M. Kempes Minne.

Så här beställer du

  • Du beställer ett verk ur Östergrenkatalogen genom att klicka på knappen Beställning på den berörda sidan. Detta är knappen med en kundvagn.
  • Fyll i namn, e-post och lånekortsnummer/Umu-id.
  • Om katalogkortet innehåller uppgifter om flera olika titlar eller upplagor, specificera vilken titel/upplaga som avses i meddelandefältet.
  • Om beställningen gäller volymer, årgångar, häften o.s.v. av ett flerbandsverk eller en seriell publikation, specificera vilka volymer/häften som önskas i meddelandefältet.
  • Fyll i CAPTCHA och tryck sedan Skicka.

Sökhjälp för Östergrenkatalogen

Östergrens katalog är inte en bibliotekskatalog utan en boksamlares katalog. Katalogen är uppbyggd för att passa hans boksamlarintresse. På korten kan du hitta uppgifter om var han köpt böckerna och hur mycket han betalt för dem; ibland finns också anteckningar om tidigare ägare.

Sök på författarens efternamn. Om författaren är okänd söker du på första ordet i titeln (till vilket även bestämd eller obestämd artikel räknas).

Du kan också söka på personliga utgivare och institutioner, vanligen utan hänvisning till titeln.

Detta är också sökbart:  namn på medarbetare, översättare, pseudonymer och förlag, dessa i regel med hänvisning till titeln.

Det förekommer samlingsrubriker som: ABC-böcker, Almanach(a), Biblia, Festskrifter, Kartor, Kataloger, Minnesskrift, Psalmböcker.

Siffror söks så här 2=två, 17 = sjutton, 1980=nittonhundraåttio o.s.v.

Katalogen är alfabetiserad bokstav för bokstav enligt följande exempel:

A compendious?
Acresl, Johan Gustaf
A graphic?

 

Senast uppdaterad: 2019-10-22