"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gösta Skoglunds Fond

En av de starkast drivande bakom bildandet av Umeå universitet var Gösta Skoglund. I sin roll som politiker verkade han också för utveckla Norrlands infrastruktur. 1983 inrättades en fond till hans minne vid CERUM. Varje år ledigkungör Gösta Skoglunds Fond stipendier för bästa studentuppsats inom det regionalvetenskapliga området vid Umeå universitet under det föregående läsåret, för deltagande i och anordnande av konferenser, samt inbjuda internationella forskare till Umeå universitet.

Att söka stipendier ur Gösta Skoglunds Fond

Ansökan om stipendium kan endast göras individuellt. Fonden stödjer särskilt forskning i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), men utesluter inte andra sökande. Ansökan som breddar eller inviterar till nya angreppssätt välkomnas.

Ansökan om medel ur stiftelsen för internationella stipendier (konferenser, studiebesök, gästforskare eller anordnande av workshops/konferenser i Umeå) ska vara fondkommittén tillhanda senast 31 januari varje år.

Nomineringar för bästa uppsats framlagd vid Umeå universitet med tydlig regionalvetenskaplig koppling tas emot senast 31 januari varje år. Detta görs av handledaren.

Kommittén kommer behandla ansökningarna under sista veckan i februari och meddela de sökande under mars månad. 

Ansökningshandlignar för 2024 års utlysning

Ansökan om uppsatsstipendium

Stipendieansökan för resor, konferenser eller inbjudningar av utländska forskare

Ledigkongörande

2021 års pristagare

Sania Dzalbe tilldelas pris för bästa examensuppsats

Sania Dzalbe får pris för uppsatsen "Spatial visibility of Greenlanders in Aalborg Denmark".

Senast uppdaterad: 2023-11-23