"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gösta Skoglund

En av de starkast drivande bakom bildandet av Umeå universitet var Gösta Skoglund. I sin roll som politiker verkade han också för utveckla Norrlands vägnät, flygplatser och Norrlands universitetssjukhus. 1983 inrättades en fond till hans minne vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och varje år ledigkungör Gösta Skoglunds Fond stipendier som har en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

Stipendier ur Gösta Skoglunds Fond

Gösta Skoglunds Fond ledigkungör stipendier som har en uttalad anknytning till det regionalvetenskapliga forskningsområdet. Ansökan som breddar eller inviterar till nya angreppssätt välkomnas. Ansökan om stipendium kan endast göras individuellt. Fonden stödjer särskilt forskning i anslutning till verksamheten vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM), men utesluter inte andra sökande.

Ansökan om medel ur stiftelsen för internationella stipendier (konferenser, studiebesök, gästforskare eller anordnande av workshops/konferenser i Umeå) ska vara fondkommittén tillhanda senast 1 december varje år.

Nomineringar för bästa uppsats framlagd vid Umeå universitet med tydlig regionalvetenskaplig koppling tas emot senast 31 januari varje år.

Kommittén kommer behandla ansökningarna under sista veckan i februari och meddela de sökande under mars månad. 

Ansökningshandlignar för 2023 års utlysning

Ansökan om uppsatsstipendium

Application for Scholarship

Grants for conferences and invitations of foreign researchers.

Ledigkungörande_resestipendier

Ledigkungörande_studentuppsats

Stipendieansökan för resor, konferenser eller inbjudningar av utländska forskare

2021 års pristagare

Sania Dzalbe tilldelas pris för bästa examensuppsats

Sania Dzalbe får pris för uppsatsen "Spatial visibility of Greenlanders in Aalborg Denmark".

Senast uppdaterad: 2022-11-03