Publiceringsdatum: 2024-05-30

Programmering i sandlådan – Irmas examensprojekt om den interaktiva lekplatsen

I sitt examensprojekt “Computational Playgrounds” utforskar Irma Svenningson hur vi kan uppmuntra datalogiskt tänkande bland barn och främja teknologisk kreativitet på lekplatsen. Hennes mål är att skapa en interaktiv och fysisk lekplatsupplevelse.

Text: Jens Persson
"Computational Playgrounds" ett väggmonterat aktivitetssystem för lekplatser, som främjar datalogiskt tänkande och informellt lärande genom lek med sand.

"Computational Playgrounds" ett väggmonterat aktivitetssystem för lekplatser, som främjar datalogiskt tänkande och informellt lärande genom lek med sand.

Irmas designkoncept introducerar grundläggande programmeringskoncept för barn på ett roligt, lekfullt och tillgängligt sätt. Genom att bygga upp nyfikenhet kring en grundläggande förståelse för kodning, syftar hon till att avdramatisera teknik och göra den tillgänglig för unga sinnen.

Samarbeten med Hello Ruby och Vetenskapscentret Curiosum i Umeå var avgörande för att forma projektets riktning, vilket möjliggjorde nära samarbete och workshops med målgruppen. Projektets mål inkluderar att främja kreativitet och logiskt tänkande hos barn, särskilt bland dem som traditionellt sett inte dras till teknik.

Irma i Designhögskolans "assembly workshop" där hon skapat en rad olika prototyper för att testa sig fram längs projektets gång.

Slutkonceptet är ett väggmonterat aktivitetssystem för lekplatser, som främjar datalogiskt tänkande och informellt lärande genom lek med sand. Med betoning på öppen utforskning uppmuntrar det barn att testa idéer och att felsöka. Med utgångspunkt i inkluderande design och lyhördhet inför tillgänglighet för barn med olika behov, främjar designen fantasifull lek och färdighetsutveckling över ett brett spektrum av åldrar. Systemets modularitet möjliggör utbyggnad och anpassning, för att passa specifika behov för den aktuella lekplatsen. 

Hur ser då produkten ut? Jo, konceptet är ett väggmonterat aktivitetssystem för lekplatser som går att anpassa efter specifika behov på varje lekplats. Tonvikten ligger på öppet utforskande där lek och lärande leder till kunskaper om orsak och verkan. Genom att uppmuntra barn att testa sina egna idéer och hypoteser, oavsett om det är genom tävling, sociala simuleringar, verkliga scenarier, eller utforskning av sandens reaktioner på olika väderförhållanden, hoppas Irma att koceptet kan bidra till utvecklingen av barns logiska tänkande, problemlösningsfärdigheter och kreativitet.