Bild: Johan Gunséus

Samarbeta

Designhögskolans ledande forskning och utbildning hjälper företag, organisationer och samhällen att nå sin innovationspotential genom ett brett utbud av samarbetsmöjligheter.

I mer än tjugo år har vi arbetat med lokala, nationella och internationella partners inom forskning, industri och civilsamhälle. Genom att främja en kultur som prioriterar samarbete på flera nivåer ges studenter och forskare möjlighet att arbeta i en verkligt tvärvetenskaplig miljö.

Genom Designhögskolans historia har externa samarbeten utgjort en grundpelare i vår strävan att förbereda studenter och forskare för att skapa en mer hållbar framtid genom design.

Med utgångspunkt i våra kärnvärden

Alla våra samarbeten är utformade för att möta våra kärnvärden. Samarbetsmöjligheter anses vara av specifik strategisk betydelse när de:

 • Prioriterar ett kritiskt förhållningssätt till design
 • Främjar värdet av mångfald i termer av kön, etnicitet och kultur
 • Kopplar samman utbildning, forskning, praktik och samhället
 • Stödjer hållbarhet och social innovation
 • Faciliterar internationalisering inom forskning och utbildning

"Under min utbildning fick jag chansen att arbeta i viktiga projekt med fantastiska företag som Sony, IKEA, Boeing, Toyota, Spotify, Google och många fler"

Bilgi Karan, alumn & UX-ansvarig IKEA


Studentsamarbeten

Sedan starten 1989 har vi samarbetat med över hundra företag; från små och medelstora aktörer till multinationella jättar.

Forskningssamarbeten

Designhögskolan bedriver forskning med ett tydligt fokus på samarbeten med andra forskningsområden samt partners från industrin.

Alumnnätverk

Vårt nätverk av alumner utgör en central del av Designhögskolan globala gemenskap.

Strategier för samarbete


 • Studentprojektsamarbeten genomförs tillsammans med etiska och ansvarsfulla partners.

 • Akademiska utbytesavtal uppmuntrar rörelse och utvecklar kompetensen hos studenter och personal.

 • Forsknings- och utbildningsnätverk sprider vår kunskapsproduktion samt erbjuder peer feedback.

 • Alumnnätverk möjliggör en aktiv kommunikation med tidigare studenter och personal.

 • Den årliga Design Talks & Degree Show visar upp vår akademiska produktion samtidigt som den erbjuder nya samarbeten.

 • Kontraktsutbildning gör det möjligt för proffesionella att utöka sina kunskaper inom det föränderliga designområdet.

 • Det lokala designsamhället erbjuder en plattform för att lansera Designhögskolan på nationella och internationella arenor.

Senast uppdaterad: 2024-04-03