Bild: Erik Abel

Forskning

Vår forskning möter nuvarande och framväxande praktiker inom design, utifrån programmatiska och praktikbaserade perspektiv. Forskningsinitiativen syftar till att förstå, förbättra och förstärka området industridesign, men också till att utmana disciplinen genom att utforska olika möjliga framtider.

Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller hur design - dess etik och estetik, poetik och politik - kan utvecklas för att möta förändringar och utmaningar i sociala, tekniska och ekologiska sammanhang. Forskningen vid Designhögskolan är tematiskt öppen i förhållande till de frågor och områden vi möter.

Fokusområden


  • Omvandla sociala praktiker till mer socialt och ekologiskt hållbara framtider genom design

  • Förstå, artikulera och kritisera digitalt uppkopplade, tillgängliga och dataintensiva produkter

  • Delta i skapandet av den ökande närvaron av artificiell intelligens och aktörskap i vår vardag

Den expanderande forskningsmiljön vid Designhögskolan samlar ett starkt team av forskare som skapar praktiska, teoretiska och metodologiska forskningsbidrag till designområdet med målsättningen att forma disciplinen i decennier framöver.

I allt vi gör på Designhögskolan - inklusive vår forskning - försöker vi sätta människor först, samarbeta med olika partners och expertis, samtidigt som vi aktivt engagerar oss på sätt som gör skillnad.

Vi är inte specifikt intresserade av tekniska eller interaktiva landvinningar för deras egen skull, utan snarare av hur de kommer att skapa mening i vårt samhälle - bokstavligt och bildligt. Detta inkluderar de socioekonomiska sammanhang som möjliggör och formar professionella designpraktiker och produkter, såväl som de sociala och politiska sammanhangen som design bidrar till, och dess konsekvenser.


Forskningsprojekt

Designhögskolan bedriver ett flertal olika forskningsprogram och projekt inom designområdet.

Forskarutbildning

Designhögskolans forskarutbildning ger färdigheter att utforma meningsskapande bidrag till designområdet.

Forskningsseminarier

Forskningsseminarier

Designhögskolans forskningsseminarier inspirerar till kritiska diskussioner kring designforskning.

Senast uppdaterad: 2024-04-03