Bild: Erik Abel

Utbildning

Designhögskolans utbildningar präglas av kreativitet, nyfikenhet och samarbete. I en internationell miljö växer studenter till färdiga designers utrustade med kompetens, och ett kritiskt tänkande, för att ta sig an de utmaningar vårt globala samhälle står inför.

Designhögskolan vid Umeå universitet tillhör världens ledande utbildningar för konst och design. Vi erbjuder en konkurrenskraftig, professionell och internationell industridesignutbildning med stöd av spetsforskning och en toppmoderna teknisk infrastruktur. På Designhögskolan hittar du fem utbildningsprogram samt en ettårig kurs med inriktning på konstnärlig grund i design.

Kandidatprogrammet i Industridesign

Under Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp) arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Du lär dig hantera olika typer av designutmaningar och utforskar en rad olika produktområden. Allt från digitala lösningar, till medicinska hjälpmedel, till utrustning för hemmet och industrin. Under de olika designprojekten tränar du på att lösa problem och utveckla dina idéer genom skisser, prototyper och modeller, såväl i datorprogram som i verkstäder. Genomgående har du har yrkesverksamma industridesigners som handledare.

Konstnärlig Grund i Design

På ettårskursen 'Konstnärlig Grund i Design' ges studenten grundläggande kunskaper och förståelse för den konstnärliga process, inklusive teorier och metoder, som används vid utvecklandet av form och idéer samt kommunikation av dessa. Kursen fokuserar på metoderna och det praktiska arbetet för det konstnärliga undersökandet, visualisering och kommunikation.

Masterprogrammet i Avancerad Produktdesign

På masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklas du till en skicklig industridesigner som kan utveckla produkter och systemlösningar för industriell produktion. Utbildningen är internationell och en stor del av studenterna kommer från andra länder än Sverige. Undervisningen sker till stor del genom projekt som görs i samarbete med externa parter.

Masterprogrammet i Interaktionsdesign

Masterprogrammet i interaktionsdesign fokuserar på relationen mellan människa och IT. Här utbildas designers att skapa hållbara, begripliga och behagliga informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer. Tillämpade designprojekt utgör ryggraden i programmet. Projektarbetet inkluderar oftast både föreläsningar, utflykter, platsbesök, metodarbete i grupp, användarundersökningar och studioarbete. 

Masterprogrammet i Transportdesign

Fungerande transporter är viktigt i alla samhällen, ökande befolkning och miljöproblem skapar dessutom utmaningar transportindustrin behöver möta med nya och innovativa lösningar. Som transportdesigner påverkar du denna utveckling genom att utveckla komponenter och produkter som tilltalar både hjärta och hjärna. Under studierna lär du dig arbeta med konceptuella idéer i projekt i samarbete med externa partners.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen på Designhögskolan vid Umeå universitet utforskar nuvarande och framtida grundvalar för designpraktik. Genom utbildningen utvecklar doktorander avancerade färdigheter via praktiska, teoretiska och metodiska bidrag till designområdet, med målsättningen att forma designdisciplinen under kommande decennier.

 

Designhögskolans utbildningar kännetecknas av kritiskt tänkande och en skaparanda. Den studiobaserade undervisningen formar ett studieklimat baserat på utforskande och nyfikenhet.

En mötesplats för samarbete

Designhögskolans utbildningar är uppbyggda kring projekt som genomförs i nära samarbete med stora internationella partnerföretag, forskningsenheter och myndigheter. Skolans branschliknande designstudiokultur - som präglas av kreativ kollaboration mellan programmen - har blivit en motor för innovation som lockar designrekryterare från hela världen.

Designhögskolan representerar en unik blandning av det lokala och det globala. De små klasserna - cirka 15 studenter per program - alla samlade under ett tak, skapar en familjär och inkluderande studiemiljö.

En hållbar designutbildning


Designhögskolans utbildningar vägleds av experter som lär ut användarcentrerad, inkluderande och hållbar design. Vi förbereder designers för att bli ledande röster som kan bidra till en hållbar förändring, med målet att ge positiv inverkan på allmänheten, samhällen och vår planet. Alla program knyter an till hållbar demokratisk utveckling genom att utforska och utmana digital transparens.


Livet på Designhögskolan

På Designhögskolan formas vänskaper som varar livet ut. "The UID way" bygger på öppenhet, inkludering och en samarbetsanda.

Konstnärligt Campus

Den kreativa knutpunkten konstnärligt campus är beläget vid Umeälvens strand, bara ett stenkast från Umeå centrum.

Faciliteter

Sedan starten 1989 har UID vunnit rykte som en dynamisk miljö som erbjuder exceptionella möjligheter för kreativa studier.

Därför Umeå

I Umeå fungerar naturen alltid som inspirationskälla, med sommarmånadernas midnattssol och gnistrande snöiga vintrar.

Nyckelfakta

  • 90+ % av examinerade studenter anställs som professionella designers inom sex månader

  • 95+% av studenterna som accepteras till Designhögskolan uppnår sina utbildningsmål

  • 30+ länder är representerade i Designhögskolans studentkår

  • 7 år i rad har Designhögskolan rankats som den främsta designutbildningen i Europa och Amerika på Red Dot Design Ranking

Studentarbeten

Designhögskolans projektgalleri omfattar visionära examensprojekt från våra studenter. Projektgalleriet presenterar en 360-gradersvy av projekt från fyra olika program och inkluderar: konceptvideor, bilder, interaktiva 3D-modeller och prototyper.

Till projektgalleriet»

Senast uppdaterad: 2024-04-03