Projekt Publiceringsdatum: 2022-07-20

Digital design bekämpar brott på nätet

Studenter vid Designhögskolan har i samarbete med Polisen och ungdomar utvecklat fyra digitala tjänster som ska kunna bekämpa brottslighet riktad mot barn och unga på nätet.

Bild: Umeå Institute of Design

"Den brottsliga aktiviteten flyttar successivt till den digitala världen. De barn och ungdomar som idag växer upp bygger sina liv alltmer kring internet och sociala medier, medan polismyndigheten fokuserar på en värld där det fysiska mötet premieras", säger John Forsberg, projektledare hos Polismyndigheten och projektets initiativtagare.

Brottsligheten mot barn och ungdomar på nätet ökar och det finns ett stort behov av att tidigt fokusera på brottsförebyggande åtgärder inom den digitala världen

John Forsberg, projektledare hos Polismyndigheten

Studenternas designkoncept

Ansvarstagande nätanvändare

Designprojektet "Police Patrolling the Internet" ingår som en del av det internationella masterprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan.

Vi vill hjälpa dagens föräldrar att uppfostra ansvarstagande nätanvändare

Kay van den Aker, student på interaktionsprogrammet

De tolv studenterna har arbetat i fyra projektgrupper och kommer från Belgien, Indien, Kanada, Nederländerna, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och Österrike.

Projektet är en del av ett flerårigt samarbete mellan Polismyndigheten (polisregion Nord och Nationella Operativa Avdelningen), polisutbildning och Designhögskolan.

"De internationella designstudenternas unika angreppsätt med samskapande och systemtänkande har verkligen öppnat våra ögon. Polismyndigheten behöver innovera förändring med syfte att klara omställningen till ett alltmer digitalt samhälle. Vi har mycket att lära", säger  John Forsberg.