Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 4 June 2020)

Skip to content
printicon

National collaborations

SLS - Global Committee
Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

SIGHT
SIGHT was established in January 2017, at the Royal Swedish Academy of Sciences. SIGHT's purpose is to promote an interdisciplinary approach, to strengthen and bridge Swedish research and education, and to provide a scientific basis for national and transnational collaborative policy work, in the field of global health.

Socialmedicinsk förening
Föreningen vill främja utveckling inom området socialmedicin, och fungerar som remissinstans för socialmedicinska frågor, samt delta i och påverka samhällsdebatten.