Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella forsknings- och utbildningssamarbeten

SLS - Global Committee
Kommittén för global hälsa syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

SIGHT
SIGHT bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn.

Socialmedicinsk förening
Föreningen vill främja utveckling inom området socialmedicin, och fungerar som remissinstans för socialmedicinska frågor, samt delta i och påverka samhällsdebatten.