Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 January 2021)

printicon

Publications in history of science and ideas

2020
Humanimalt: oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2020 : 95-99
Nordlund, Christer
2020
The Extractive Industries and Society, Elsevier 2020, Vol. 7, (1) : 1-7
Veerart, Frank; Åberg, Anna; Vikström, Hanna
2020
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2020
Bergenheim, Åsa
2020
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
2020
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 111
Sténs, Anna; Mårald, Erland
2020
Västerbottens-Kurriren
Samuelsson, Jonatan
2020
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
2020
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
2020
Ingen självklarhet: om demokratins framväxt och utmaningar, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020 : 10-24
Hjelm, Jonny; Nordlund, Christer
2020
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
2020
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
2020
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-37
Samuelsson, Jonatan
2020
Environment and History, Isle of Harris: White Horse Press 2020, Vol. 26, (4) : 495-520
Mårald, Erland; Nordlund, Christer
2020
The Social science journal (Fort Collins), Routledge 2020, Vol. 57, (2) : 260-261
Zhang, Jundan (Jasmine)
2020
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
2020
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-36
Samuelsson, Jonatan
2019
Women in their element: selected women's contributions to the periodic system, Singapore: World Scientific 2019 : 134-144
Espmark, Kristina; Nordlund, Christer
2019
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
2019
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
2019
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019, (1-2) : 44-61
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
2019
Västerbottens-Kuriren : 22-23
Nordlund, Christer
2019
Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2019 : 185-215
Bennesved, Peter
2019
Umeå studies in history and education, 21
Myrebøe, Synne
2019
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK-Press 2019 : 38-39
Nordlund, Christer
2019
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
2019
Historiskan, Malmö: Historiskan Systerskapeet AB 2019, (2) : 66-75
Eskilsson, Lena
2019
Svenska dagbladet, Stockholm: Schibsted Forlag 2019 : 22-22
Samuelsson, Jonatan
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 24-44
Nyström, Daniel
2019
Serie Akademi
Nordlund, Christer
2018
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
2018
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, Vol. 27, (1-2) : 14-28
Jonsson, Kjell; Andersson, Linus
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Malmö: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
2018
Vegetation History and Archaeobotany, Springer 2018, Vol. 27 : 311-317
Nordlund, Christer
2018
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 41-44
Eklöf, Jenny
2018
Visions of North in premodern Europe, Brepols 2018 : 35-58
Webb, Lewis
2018
Från King Alfred till grangenomet: 50 år av växtforskning i Umeå 1967–2017, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 9-48
Nordlund, Christer
2018
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2018, (6) : 70-71
Nyström, Daniel
2018
Environment and History, White Horse Press 2018, Vol. 24, (3) : 349-375
Priebe, Janina
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making om modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
2018
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets Årsbok 2018, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 161-168
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
2018
Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, Göteborg: Freudianska föreningen 2018, (64-65) : 146-159
Ambjörnsson, Ronny; Elzinga, Aant; Nordlund, Christer; et al.
2018
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
2017
Ambio, Vol. 46, (6) : 621-629
Ranius, Thomas; Rudolphi, Jörgen; Sténs, Anna; et al.